Ważniejsze dane statystyczne odnośnie regionalnego rynku pracy

Kategoria

Jednostka

Marzec 2016 r.

  Marzec 2017 r.  

Przeciętne  zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

tys.

248,4

256,3

Bezrobotni zarejestrowani

tys.

111,2

98,7

Bezrobocie rejestrowe (%)

%

13,5

11,9

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w marcu 2017 r. ukształtowało się na poziomie 256,3 tys. osób, tj. o 3,2 % wyższym niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,0 % w marcu 2016 r.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,9%, tj. o 1,6 p. proc. mniej niż przed rokiem.

W końcu marca 2017 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 98,7 tys. osób i była o 12,5 tys. osób mniejsza niż w marcu 2016 r. (o 11,2%) i o 3,8 tys. osób mniejsza (o 3,7 %) niż w lutym 2017 r. Kobiety stanowiły 57,2 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 55,2%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w końcu marca 2017 r. ukształtowała się na poziomie 11,9%  (w kraju była niższa o 3,8 p. proc.).
W stosunku do marca 2016 r. była niższa o 1,6 p. proc., a w porównaniu ze lutym 2017 r. niższa o 0,5 p. proc. Kujawsko-Pomorskie nadal znajdowało się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po warmińsko-mazurskim (14,1%). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (4,9%).

W województwie kujawsko-pomorskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w marcu 2017 nadal należały powiaty:  włocławski (21,3%, wobec 23,0% w marcu 2016 r.)  oraz radziejowski (20,2% wobec 22,0%) oraz lipnowski (19,6% wobec 20,2%), a o najniższej Bydgoszcz (4,8%, wobec 5,6%) oraz Toruń (5,9%, wobec 7,0% przed rokiem). W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach, w największym stopniu w powiatach: nakielskim (o 3,1 p.proc.) oraz sępoleńskim (o 2,8 p.proc.).
W marcu 2017 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 10,9 tys. osób bezrobotnych, tj. o 18,6% mniej niż przed rokiem, ale o 7,9% więcej niż w lutym 2017 r.

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w marcu 2017 r., Bydgoszcz kwiecień 2017 r. 

 

 

Oprac. M. Ryłow K-P COIpowrót do góry