Ważniejsze dane statystyczne odnośnie regionalnego rynku pracy

Kategoria

Jednostka

Grudzień 2016 r.

Grudzień 2017 r.  

Przeciętne  zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

tys.

248,9

256,4

Bezrobotni zarejestrowani

tys.

98,5

81,5

Bezrobocie rejestrowe (%)

%

12,0

10,0

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2017 r. ukształtowało się na poziomie 256,4 tys. osób, tj. o 3,0 % wyższym niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,8 % w stosunku do listopada 2017 r.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10,0 %, tj. 2,0 p. proc. mniej niż przed rokiem.

W końcu grudnia 2017 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 81,5 tys. osób i była o 17,0 tys. osób mniejsza niż w grudniu 2016 r. (o 17,2 %) i o 1,4 tys. osób większa (o 1,8 %) niż w listopadzie 2017 r.  Kobiety stanowiły 59,9 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 57,5 %).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2017 r. ukształtowała się na poziomie 10,0 %  (w kraju była niższa o 3,4 p. proc.).
W stosunku do grudnia 2016 r. była niższa o 2,0 p. proc., a w porównaniu ze listopadem 2017 r. wzrosła o 0,2 p.proc. Kujawsko-Pomorskie nadal znajdowało się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po warmińsko-mazurskim (11,7 %). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (3,7 %).

W województwie kujawsko-pomorskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w grudniu 2017 nadal należały powiaty:  włocławski (18,7 %, wobec 22,0 % w grudniu 2016 r.), radziejowski (18,3 % wobec 20,5 % w grudniu 2016 r.) oraz lipnowski (17,5 % wobec 21,7 %), a o najniższej Bydgoszcz (3,9 %, wobec 4,8%) oraz Toruń (5,2%, wobec 6,1% przed rokiem). W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach, w największym stopniu w powiatach: lipnowskim (o 4,2 p.proc.) oraz żnińskim (o 3,4 p.proc.).
W grudniu 2017 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 11,4 tys. osób bezrobotnych, tj. o 16,7% mniej niż przed rokiem, i o 0,4% mniej niż w listopadzie 2017 r.

Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w grudniu 2017 r., Bydgoszcz luty 2018 r. 

 

 

Oprac. M. Ryłow K-P COIpowrót do góry