Liczba ludności

Ludność w Kujawsko-Pomorskiem

Jednostka

2016 r. (VI)

2017 r. (XII)

w sumie

tys.

2 084 500

2 082 900

Bydgoszcz

tys.

354 990

352 313

Toruń

tys.

202 591

202 562

Włocławek

tys.

112 635

111 752

Grudziądz

tys.

96 111

95 629

Liczba ludności na wsi

tys.

842 138

847 759

Liczba ludności w miastach

tys.

1 242 362

1 235 186

 

Źródło:

  1. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego za IV kw. 2016 r., Bydgoszcz, marzec 2017
  2. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego za II kw. 2018 r., Bydgoszcz, sierpień 2018.

             Oprac. M. Ryłow  K-P COIpowrót do góry