Liczba ludności

Ludność w Kujawsko-Pomorskiem

Jednostka

2015 r. (XII)

2016 r. (VI)

w sumie

tys.

2 086 210

2 084 500

Bydgoszcz

tys.

355 645

354 990

Toruń

tys.

202 689

202 591

Włocławek

tys.

113 041

112 635

Grudziądz

tys.

96 319

96 111

Liczba ludności na wsi

tys.

839 263

842 138

Liczba ludności w miastach

tys.

1 243 381

1 242 362

 

Źródło:

  1. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Biuletyn statystyczny województwia kujawsko-pomorskiego za IV kw. 2015 r., Bydgoszcz, luty 2016.
  2. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Biuletyn statystyczny województwia kujawsko-pomorskiego za IV kw. 2016 r., Bydgoszcz, marzec 2017.

             Oprac. M. Ryłow  K-P COIpowrót do góry