PKB per capita

Najbardziej aktualne dane odnośnie PKB (ceny bieżące) w województwie kujawsko-pomorskim, jakimi dysponuje GUS w 2016 roku, pochodzą z 2014 roku:

Produkt Krajowy Brutto  POLSKA (ceny bieżące): 1 719 097 mln PLN

Produkt Krajowy Brutto  Kujawsko-Pomorskie (ceny bieżące):  76 052 mln PLN

Na jednego mieszkańca: 36 374 PLN

Przyrost w stos. do roku 2013 : 3%

W stosunku do średniego PKB krajowego: 81,4%

Udział PKB regionu w krajowym:  4,4 %

Dane ostateczne za 2014 zostaną opublikowane w październiku 2016 roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2014 r. GUS Katowice 08 stycznia 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 powrót do góry