PKB per capita

Najbardziej aktualne dane odnośnie PKB (ceny bieżące) w województwie kujawsko-pomorskim, jakimi dysponuje GUS w 2017 roku, pochodzą z 2016 roku:

Produkt Krajowy Brutto  POLSKA (ceny bieżące): 1 858 637 mln PLN

Produkt Krajowy Brutto  Kujawsko-Pomorskie (ceny bieżące):  82 425 mln PLN

Na jednego mieszkańca: 39 541 PLN

W stosunku do średniego PKB krajowego: 81,8%

Udział PKB regionu w krajowym:  4,4 %

Źródło: Główny Urząd Statystyczny;Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2016 roku, GUS Katowice grudzień 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 powrót do góry