PKB per capita

Najbardziej aktualne dane odnośnie PKB (ceny bieżące) w województwie kujawsko-pomorskim, jakimi dysponuje GUS w 2017 roku, pochodzą z 2015 roku:

Produkt Krajowy Brutto  POLSKA (ceny bieżące): 1 798 302 mln PLN

Produkt Krajowy Brutto  Kujawsko-Pomorskie (ceny bieżące):  79 629 mln PLN

Na jednego mieszkańca: 38 142 PLN (2014=100 - 104.7)

W stosunku do średniego PKB krajowego: 81,6%

Udział PKB regionu w krajowym:  4,4 %

Źródło: Główny Urząd Statystyczny; GUS Katowice 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 powrót do góry