Poziom wynagrodzeń

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg. branż

Branża

Jednostka

luty 2016

  luty 2017

Ogółem w przedsiębiorstwach 

3398,82

3619,75

 Przemysł

 zł

  3536,20

 3727,15

Przetwórstwo przemysłowe

 3519,44

3709,49

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja

  3462,29

3687,34

Budownictwo

 3374,71

3769,55

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

 3276,91

3575,11

Transport i gospodarka magazynowa

2924,91

3135,51

Zakwaterowanie i gastronomia

2880,05

2897,33

Informacja i komunikacja

4879,79

5187,22

Obsługa rynku nieruchomości

3666,68

3703,35

Administrowanie i działalność wspierająca 

2613,37

2649,96


Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy;  Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w lutym 2017 r, Bydgoszcz , marzec 2017 r.

 

Oprac. M. Ryłowpowrót do góry