Poziom wynagrodzeń

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg. branż

Branża

Jednostka

marzec 2016

  marzec 2017

Ogółem w przedsiębiorstwach 

3565,75

3851,35

 Przemysł

 zł

  3795,77

  4023,52

Przetwórstwo przemysłowe

 3776,52

4010,66

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja

  3693,12

3803,91

Budownictwo

 3550,84

3707,08

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

 3410,29

3809,29

Transport i gospodarka magazynowa

3010,79

3191,44

Zakwaterowanie i gastronomia

2877,87

2906,65

Informacja i komunikacja

5374,19

5475,30

Obsługa rynku nieruchomości

3876,64

3969,68

Administrowanie i działalność wspierająca 

2623,61

2731,18


Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy;  Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w macru 2017 r, Bydgoszcz , kwiecień 2017 r.

 

Oprac. M. Ryłowpowrót do góry