Poziom wynagrodzeń

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg. branż

Branża

Jednostka

listopad 2016

  listopad 2017

Ogółem w przedsiębiorstwach 

3641,48

3976,50

 Przemysł

 zł

  3734,49

  4048,19

Przetwórstwo przemysłowe

 3705,15

4031,20

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja

  3893,83

4127,46

Budownictwo

 3651,06

4103,80

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

 3598,44

3943,89

Transport i gospodarka magazynowa

3042,35

3495,70

Zakwaterowanie i gastronomia

3137,14

3171,65

Informacja i komunikacja

5012,89

5599,34

Obsługa rynku nieruchomości

4113,75

4257,73

Administrowanie i działalność wspierająca 

2709,50

2844,97


Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy;  Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w listopadzie 2017 r, Bydgoszcz , styczeń 2018 r.

 

Oprac. M. Ryłowpowrót do góry