Poziom wynagrodzeń

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg. branż

Branża

Jednostka

wrzesień 2017

  wrzesień 2018

Ogółem w przedsiębiorstwach 

3934,12

4178,04

 Przemysł

 zł

  4045,16

  4275,73

Przetwórstwo przemysłowe

  4039,52

4265,73

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja

  3939,95

4156,65

Budownictwo

  4066,64

4412,30

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

 3867,68

4111,34

Transport i gospodarka magazynowa

3402,77

3450,41

Zakwaterowanie i gastronomia

3101,30

3647,13

Informacja i komunikacja

5666,30

5547,31

Obsługa rynku nieruchomości

4146,94

4308,67

Administrowanie i działalność wspierająca 

2782,96

2885,93


Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy;  Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego we wrześniu 2018 r, Bydgoszcz , październik 2018 r.

 

Oprac. M. Ryłowpowrót do góry