Poziom wynagrodzeń

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg. branż

Branża

Jednostka

grudzień 2015

grudzień 2016

Ogółem w przedsiębiorstwach 

3701,70

3827,56

 Przemysł

 zł

  3806,15

 3882,27

Przetwórstwo przemysłowe

 3737,35

3808,36

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja

  4283,90

4472,39

Budownictwo

 3741,46

3868,67

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

 3455,52

3659,40

Transport i gospodarka magazynowa

3174,66

3285,77

Zakwaterowanie i gastronomia

3067,42

3423,24

Informacja i komunikacja

6053,92

5926,78

Obsługa rynku nieruchomości

4395,53

4558,23

Administrowanie i działalność wspierająca 

2523,31

2692,37


Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy;  komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w grudniu 2016 r, Bydgoszcz styczeń 2017 r.

 

Oprac. M. Ryłowpowrót do góry