Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011

W grudniu 2011 r. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera opublikował raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011” (pełna treść raportu - kliknij w nazwę). W publikacji Instytutu atrakcyjność inwestycyjna polskich województw i podregionów została poddana analizie w trzech kategoriach: działalności przemysłowej, usługowej i zawansowanej technologicznie.

Wśród podregionów o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej podregion bydgosko-toruński uplasował się na dobrym 6 miejscu w skali kraju. Jako mocną stronę podregionu bydgosko-toruńskiego stanowiącą o jego atrakcyjności inwestycyjnej wymienia się zasoby pracy, czyli duże zasoby wykwalifikowanych pracowników i absolwentów szkół średnich oraz zawodowych oraz liczne grono osób bezrobotnych.

Jeśli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną polskich podregionów dla działalności usługowej najwyższe lokaty w kraju zajmują podregiony o charakterze metropolitalnym. Ich ośrodkami są największe polskie miasta, które posiadają duże i chłonne rynki zbytu oraz zasoby pracowników o wysokich i zarazem różnorodnie profilowanych kompetencjach. Podregion bydgosko-toruński zajął tu również 8 miejsce w skali kraju. Czynnikami, które zapewniły mu tą pozycję w rankingu, są według IBnGR: bardzo duża liczba wykwalifikowanych pracowników, w tym absolwentów, wysoka siła nabywcza mieszkańców i przedsiębiorstw oraz bardzo dobra dostępności komunikacyjna (funkcjonowanie portu lotniczego w Bydgoszczy z międzynarodowymi połączeniami oraz korzystna struktura gospodarki).

Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności zaawansowanej technologicznie podregion bydgosko-toruński utrzymuje zeszłoroczną, 8 pozycję w kraju. Jak argumentują autorzy analizy, Bydgoszcz i Toruń są ważnymi ośrodkami z dużą liczbą studentów, wysokim poziomem aktywności gospodarczej, węzłem transportowym rangi regionalnej z dostępem do lotniska międzynarodowego, ponad przeciętnie rozwiniętą infrastrukturą kulturalną, ponad przeciętnymi nakładami na lokalną infrastrukturę publiczną oraz wysoką siłą nabywczą przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.powrót do góry