Atrakcyjność inwestycyjna województwa kujawsko-pomorskiego

W grudniu 2010 r. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera opublikował raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2010”. W publikacji Instytutu atrakcyjność inwestycyjna polskich województw i podregionów została poddana analizie w trzech kategoriach: działalności przemysłowej, usługowej i zawansowanej technologicznie.  

Wśród podregionów o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej podregion bydgosko-toruński uplasował się na dobrym 7 miejscu w skali kraju. Jako mocną stronę podregionu bydgosko-toruńskiego stanowiącą o jego atrakcyjności inwestycyjnej wymienia się zasoby pracy, czyli duże zasoby wykwalifikowanych pracowników oraz bezrobotnych, ponadprzeciętne zasoby absolwentów szkół średnich oraz zawodowych.

 

  

 

 

Jeśli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną polskich podregionów dla działalności usługowej najwyższe lokaty w kraju zajmują podregiony o charakterze metropolitalnym. Ich ośrodkami są największe polskie miasta, które posiadają duże i chłonne rynki zbytu oraz zasoby pracowników o wysokich i zarazem różnorodnie profilowanych kompetencjach. Podregion bydgosko-toruński zajął tu również 7 miejsce w skali kraju. Czynnikami, które zapewniły mu tą pozycję w rankingu, są według IBnGR: wysoka aktywność gospodarcza, duża liczba wykwalifikowanych pracowników, w tym absolwentów, wysoka siła nabywcza mieszkańców i przedsiębiorstw, funkcjonowanie portu lotniczego w Bydgoszczy z międzynarodowymi połączeniami oraz korzystna struktura gospodarki.

    

Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności zaawansowanej technologicznie podregion bydgosko-toruński utrzymuje zeszłoroczną, 8 pozycję w kraju. Jak argumentują autorzy analizy, Bydgoszcz i Toruń są ważnymi ośrodkami z dużą liczbą studentów, wysokim poziomem aktywności gospodarczej, węzłem transportowym rangi regionalnej z dostępem do lotniska międzynarodowego, ponadprzeciętnie rozwiniętą infrastrukturą kulturalną, ponadprzeciętnymi nakładami na lokalną infrastrukturę publiczną oraz wysoką  siłą nabywczą przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

 

Treść raportu dostępna tutaj.


Oprac. A. Kowalska K-P COI


powrót do góry