Fundusz Powierniczy JEREMIE

JEREMIE czyli Joint European Resources for Micro–to–Medium Enterprises (Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to mechanizm wsparcia dla biznesu wypracowany wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Fundusz Inwestycyjny i Europejski Bank Inwestycyjny. Opiera się na środkach zwrotnych, czyli takich, którymi można wielokrotnie obracać, oraz działających lokalnie pośrednikach finansowych, niekomercyjnych instytucjach poręczeniowo-pożyczkowych. Poza naszym województwem, w Polsce działa już w pięciu innych regionach, ale tylko my zdecydowaliśmy się uczynić odpowiedzialnym za jego funkcjonowanie nie duży bank, tylko samorządową instytucję poręczeniową, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy z siedzibą w Toruniu, który został regionalnym menedżerem funduszu powierniczego JEREMIE. W drodze konkursu K-PFP wyłonił pośredników finansowych, do których mogą się zwracać zainteresowani przedsiębiorcy. To od nich otrzymają pożyczki i poręczenia kredytowe.


Pośrednikami finansowymi JEREMIE są w naszym regionie następujące instytucje:

 powrót do góry