Sektor BPO

Sektory wysokiej szansy BPO

·   Znaczna ilość firm przedstawicieli sektora w regionie:  

     • Nokia (d. Alcatel-Lucent) , Bydgoszcz (IT)
     • Atos IT Services, Bydgoszcz (IT)
     • Teleplan International, Bydgoszcz (IT)
     • Mobica Ltd., Bydgoszcz, (IT)
     • Bazy i Systemy Bankowe, Bydgoszcz (IT)
     • iQor (d. Jabil), Bydgoszcz, (AMS)
     • BPH Centrum Korporacyjne, Bydgoszcz (F&A)
     • Centrum Operacyjne Grupa Banku Pocztowego, Bydgoszcz,( F&A)
     • Centrum Przetwarzania Dokumentów - Centralny Ośrodek Rozliczeniowy Poczta Polska, Bydgoszcz (F&A)
     • Genesys, Bydgoszcz (IT)
     • Asseco, Bydgoszcz (IT)
     • SDL Bydgoszcz (IT)
     • Sunrise System, Bydgoszcz (IT)
     • Centrum Obsługi Biznesu, Bydgoszcz (Call Center)
     • Eniro Polska, Bydgoszcz (Call Center)
     • Makromedia, Bydgoszcz (Call Center)
     • Media System, Bydgoszcz (Call Center)
     • Bibby, Bydgoszcz (F&A)
     • OpusCapita, Toruń (F&A)
     • Telmon, Toruń (Call Center)
     • Atos, Toruń (IT)
     • Grant Thornton Toruń (HR, F&A) 
     • Contact Centre, Toruń (Call Center)
     • Grupa Allegro, Toruń (IT)
     • Cyfrowy Polsat, Toruń (Call Center)
     • Manpower, Toruń (HR)
     • Randstad, Toruń (HR)
     • CDTP, Toruń (Call Center)   

 

Duży potencjał dostępności oferty inwestycyjnej w sektorze BPO, istniejącej oraz planowanej: 

 •  Istniejąca powierzchnia: Bydgoszcz – ponad 40 tys.m2; Toruń – ponad 30 tys. m2 
 •  Planowana powierzchnia: Bydgoszcz – ponad 50 tys.m2; Toruń – ok. 10 tys. m2
 •  Wysoki odsetek dostępnej rzeczywistej powierzchni biurowej widoczny zwłaszcza w Bydgoszczy 

Dogodna lokalizacja z punktu widzenia układu drogowo – kolejowego:
strategiczne położenie w centrum kraju, na splocie ważnych szlaków drogowych i kolejowych, z dostępem do międzynarodowego lotniska w Bydgoszczy oraz do lądowisk i lotnisk cywilnych w obu miastach i w ich okolicach, gęsta sieć kolejowa i dróg krajowych, autostrada A1

Dobra znajomość języków obcych  wśród studentów uczytelni bydgoskich i toruńskich (język angielski  80,4 %, język niemiecki 40,3 %)  

Wyraźna obecność konurbacji bydgosko-toruńskiej w branżowych raportach jako wschodzącej gwiazdy” sektora BPO

Działania na rzecz poprawy jakości usług w dziedzinie komunikacji publicznej na obszarze konurbacji bydgosko – toruńskiej (bilet aglomeracyjny BiT City, budowa szybkiej kolei pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem BiT City) 

Możliwość uzyskania  pomocy finansowej/publicznej w ramach inwestycji w sektor BPO w regionie m.in.:

 • W ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obszar PSSE w Kujawsko-Pomorskiem obejmuje 736,2711 ha, ponad połowę wszystkich terenów jakimi PSSE dysponuje w czterech regionach Polski 
 •  Zwolnienia z podatku od nieruchomości 
 •  Dofinasowania w ramach PO-IG  Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych  usług

Potencjał dydaktyczny uczelni wyższych, pozwalający na realizację programów
nauczania w ścisłym powiązaniu z potrzebami sektora BPO 
 

Wysoka elastyczność uczelni prywatnych w zakresie dostosowywania programów nauczania pod kątem rynku pracy

Znaczna mobilność mieszkańców  w zakresie poruszania się w obrębie konurbacji bydgosko – toruńskiej

Niższe koszty pracy w regionie jako determinanta atrakcyjności inwestycyjnej  

Dostępność zasobów pracy warunkowana relatywnie wysoką stopą bezrobocia; systematycznie rosnącym poziomem wykształcenia młodych ludzi; dostępnością pracowników dla branży BPO 

Znaczący potencjał dla rozwoju rynku powierzchni biurowych  

Rosnący standard życia, bogata oferta kulturalno – rozrywkowa, tzw. sfera after work

Polityka lokalnych władz ukierunkowana na tworzenie dogodnych warunków do funkcjonowania branży BPO w regionie  

 

     Oprac. C.Buczyński, K-P COIE

 

 powrót do góry