Sektor chemiczny

SEKTOR CHEMICZNY

 

Wiodąca rola województwa w przemyśle chemicznym:

·         4 miejsce w kraju w produkcji nawozów azotowych (15%). 
·         11% udział w krajowej wartości produkcji sprzedanej  
·         Ponad 20% krajowej  wartości produkcji sprzedanej przemysłu celulozowo-papierniczego .   

·         Innowacyjność firm w regionie: duża liczba patentów i świadectw ochronnychna wzory użytkowe
·         Dostępność do wykwalifikowanej kadry, zdobywającej wykształcenie w regionalnych uczelniach posiadających wydziały o profilu chemicznym (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy).   
·         Znacząca ilość przedsiębiorstw działających w sektorze, potencjalnych poddostawcówi kooperantów:

o Zakłady Azotowe ANWIL S.A. we Włocławku
o ELANA S.A. w Toruniu (wchodzi w skład GP Boryszew SA)
o Soda Polska Ciech SA należaca do grupy CIECH (w skład wchodzą byłe Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. z Inowrocławia oraz Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A.).   
o Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. Inowrocław (Grupa ORLEN)
o „Infrastruktura Kapuściska S.A.” (byłe zakłady chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy  w upadłości likwidacyjnej, obecnie należące do: Grupa Chemiczna Ciech SA)
o Rhodia Polyamide Polska Sp. z o.o. (Grupa Solvay), Włocławek
o KEMIRA Świecie Sp. z o.o. Świecie n/Wisłąo Mondi Świecie S.A. Świecie n/Wisłą
o Unilever Polska SA, Bydgoszcz
o Zakłady Chemiczne ,,NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy
o Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. we Włocławku
o  Plastica sp. z o.o., we Frydrychowie, gmina Kowalewo Pomorskie     
o  Hanplast sp. z o.o. w Bydgoszczy   

 

·         Przeciętne wynagrodzenie w sektorze chemicznym niższe niż średnie krajowe
·         Wykwalifikowana kadra pracownicza: szkoły wyższe o profilu chemicznym(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
·         Zaplecze naukowo-badawcze:  Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniupowrót do góry