Liczba ludności

Ludność w Kujawsko-Pomorskiem

Jednostka

2017 r. (VI)

2018 r. (VI)

w sumie

tys.

2 082 500

2 079 900

Bydgoszcz

tys.

353 215

351 254

Toruń

tys.

202 495

202 482

Włocławek

tys.

112 106

111 319

Grudziądz

tys.

95 781

95 354

Liczba ludności na wsi

tys.

845 672

848 607

Liczba ludności w miastach

tys.

1 237 263

1 231 310

 

Źródło:

  1. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego za III kw. 2017 r., Bydgoszcz, marzec 2017
  2. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego za III kw. 2018 r., Bydgoszcz, listopad 2018.

             Oprac. M. Ryłow  K-P COIpowrót do góry