Poziom wynagrodzeń

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wg. branż

Branża

Jednostka

listopad 2017

  listopad 2018

Ogółem w przedsiębiorstwach 

3977,98

4265,44

 Przemysł

 zł

  4046,86

  4350,37

Przetwórstwo przemysłowe

  4030,20

4340,53

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja

  4126,39

4369,85

Budownictwo

  4104,17

4329,90

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

 3934,97

4243,03

Transport i gospodarka magazynowa

3497,16

3532,13

Zakwaterowanie i gastronomia

3172,83

3467,90

Informacja i komunikacja

5599,12

5778,29

Obsługa rynku nieruchomości

4259,42

4519,24

Administrowanie i działalność wspierająca 

2844,35

3040,61


Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy;  Komunikat o sytuacji społeczno - gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w  listopadzie 2018 r, Bydgoszcz, styczeń 2019 r.

 

Oprac. M. Ryłow COI WK-Ppowrót do góry