Kontakt

Adres siedziby

 Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ul. Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

Pokój 445A (3 piętro)

 

Godziny pracy

poniedziałki, środy, czwartki: w godz. 7.30-15.30

wtorki: w godz. 7.30-17.00

piątki: w godz. 7.30-14.00

 

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji i służymy informacją.

 

 

Osoby do kontaktu

 
  Imię i nazwisko Znajomość języka

E-Mail

Telefon
Cezar Buczyński Zdjęcie

Cezar Buczyński, LL.M

Ekspert ds. BIZ w ramach projektu Ministra Gospodarki "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i  Eksporterów" (COIE)*

niemiecki, angielski 

c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl                                       

coi@kujawsko-pomorskie.pl

+48 56 
62 18 319                                       

 

 
  Marlena Hetman

  angielski

 

m.hetman@kujawsko-pomorskie.pl

coi@kujawsko-pomorskie.pl
 +48 56 62 18 206

 

Sieć  Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów jest programem systemowym Ministerstwa Gospodarki prowadzonym dzięki wsparciu funduszy europejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 6.2.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów”.  Zadaniem COIE jest m.in.: 

- zwiększanie poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych,

- wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowią Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych www.trade.gov.pl

 

 

 

 powrót do góry