Region bydgosko-toruński coraz atrakcyjniejszy dla inwestorów sektora usługowego


W ogłoszonym właśnie przez Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową i Fundacje Konrada Adenauera raporcie „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski” region bydgosko-toruński okazał się atrakcyjniejszy w zakresie prowadzenia działalności usługowej niż region wrocławski czy trójmiejski.
Region bydgosko-toruński coraz atrakcyjniejszy dla inwestorów sektora usługowego

O wysokiej 6 tej pozycji (awans z miejsca 8 z poprzednim badaniu) zadecydowały  czynniki takie jak:

- wysoka liczba wykwalifikowanych pracowników
- wysoka liczba absolwentów szkół maturalnych
- bardzo wysoka liczba studentów
- wysoki poziom aktywności gospodarczej
- chłonność rynku
- wysoki poziom nakładów inwestycyjnych, przedsiębiorstw
- doskonała dostępność transportowa (węzeł transportowy rangi regionalnej i obecność autostrady A1)
- dostęp do międzynarodowego portu lotniczego (bezpośrednie loty z Bydgoszczy m.in. do Frankfurtu nad Menem, Londynu, Duesseldorfu czy Glasgow). 

Województwo Kujawsko-Pomorskie od lat prowadzi intensywną działalność promocyjną regionu bydgosko-toruńskiego m.in w ramach kończącego sie projektu „Invest In BiT City. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej”. Projekt dotyczył promocji regionu jako najlepszej lokalizacji dla  firm z sektora nowoczesnych usług BPO/SSC, a także jako doskonałego miejsce dla inwestycji z innych dziedzin gospodarki  (promocja terenów inwestycyjnych greenfield  oraz brownfield).
Akcja promocyjna prowadzona była  w kraju i za granicą (Niemcy, Francja, Szwecja, Holandia, Chiny, USA, Hiszpania).  W nowej perspektywie lat 2014-2020 program będzie kontynuowany jako BiT City 2.

oprac M. Ryłow COI WK_P


Invest in BiT City ASPIRE 2015 Kraków
Invest in BiT City ASPIRE 2015 Kraków
Targi terenów inwestycyjnych MIPIM Cannes 2015
Targi terenów inwestycyjnych MIPIM Cannes 2015
Konferencja BPO/SSC Amsterdam Holandia 2015
Konferencja BPO/SSC Amsterdam Holandia 2015


Źródło: IBnGR, Fundacja Konrada Adenauera
Data dodania: 2015-12-15
» powrót