Nowe tereny PSSE w regionie


6 października 2015 r. Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu w Bydgoszczy rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które włącza w granice Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tereny m.in. z województwa kujawsko-pomorskiego tj. Lipna, Janikowa, Torunia oraz Brodnicy.
Nowe tereny PSSE w regionie

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opiniował pozytywnie wszystkie wnioski o włączenie nowych terenów w obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE).  

W podstrefie Toruń na terenach Elany (2,6499 ha) powstanie fabryka części motoryzacyjnych. Produkty te znajdą zastosowanie u producentów wiodących marek samochodów. W dalszej kolejności planowane jest uruchomienie produkcji do sektora AGD. Powyższa inwestycja wymaga nakładów inwestycyjnych o wartości ponad 50 mln PLN. Spółka zakłada utworzenie minimalnie 250 nowych miejsc pracy. Inwestorem będzie spółka Boryszew Components Poland (grupa kapitałowa Boryszew). 

W części nowej podstrefy w Lipnie (łącznie 21,0542 hektarów) będzie rozwijać produkcję działające już w tym mieście przedsiębiorstwo branży przetwórstwa owocowo-warzywnego Pinguin Foods Polska. Bezrobocie w powiecie lipnowskim należy do najwyższych w regionie, w marcu 2015 roku stopa bezrobocia wynosiła ponad 26 procent.

O stworzenie Podstrefy w Janikowie w powiecie inowrocławskim (63,5 ha) z myślą o kompleksowej rozbudowie istniejącej tu swojej fabryki chemicznej skutecznie zabiegała spółka Soda Polska Ciech, jedyny w kraju i trzeci w Europie producent sody oczyszczonej. Ciech deklaruje zastosowanie w nowych liniach technologicznych najnowszych dostępnych na rynku technologii, co oznacza między innymi bezpieczeństwo i automatyzację procesów. Szacowana wartość inwestycji to 100 milionów złotych.  

W Brodnicy (8,6498 ha) powstała na terenach będących własnością Miasta nowa podstrefa PSSE. Inwestorzy, którzy rozpoczną działalność na tych nieruchomościach będą mogli korzystać z systemu zwolnień podatkowych, pomocy publicznej na wspieranie nowych przedsięwzięć i tworzenie nowych miejsc pracy.  

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie PSSE oznacza, że na terenie naszego regionu funkcjonować będą podstrefy w 14 gminach (Barcin, Brodnica, Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław, Kowalewo Pomorskie, Janikowo, Lipno, Łysomice, Rypin, Toruń, Świecie, Wąbrzeźno, Włocławek) o łącznej powierzchni ponad 830 hektarów.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna dysponuję w Kujawsko-Pomorskiem  największą powierzchnią terenów inwestycyjnych, w porównywaniu z innymi regionami, w których funkcjonuje tj. z województwem pomorskim, zachodnio-pomorskim oraz wielkopolskim. 

Wszystkie podstrefy PSSE w regionie patrz zakładka "Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna" 

 

Opracował: C.Buczyński, K-P COIEŹródło: Kujawsko-Pomorskie COIE, biuro PSSE w Toruniu
Data dodania: 2015-10-13
» powrót