Audyty terenów inwestycyjnych - Bydgoszcz, Żnin, Lubień Kuj., Kowal i Włocławek


W dniach 9-10 lipca pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów wraz z przedstawicielami Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przeprowadzili audyt terenów inwestycyjnych w naszym regionie. W trakcie dwudniowego audytu wizytowaliśmy tereny w Bydgoszczy i Żninie (czwartek) oraz Lubieniu Kujawskim, Kowalu i Włocławku (piątek).
Audyty terenów inwestycyjnych - Bydgoszcz, Żnin, Lubień Kuj., Kowal i Włocławek

Audyt był okazją do zweryfikowania informacji zawartych w formatkach opisowych zgodnie we standardami opisów  stosowanymi przez  PAIiIZ,  który od lat promuje międzynarodowe zasady w tym zakresie.
Była to także okazja do osobistego zapoznania się z przedstawicielami poszczególnych samorządów lokalnych odpowiedzialnych za kwestie inwestorskie.

W  czasie audytu odwiedziliśmy:

Bydgoszcz – dziaki przy ulicach Mokra/Chemiczna/Nowokielecka, Chemiczna

Żnin – Wawrzynki (nowo promowany teren inwestycyjny o powierzchni ok. 50 ha)  oraz tereny inwestycyjne 1-4 przy ulicach:  Fabrycznej, Przemysłowej i Mickiewicza

Lubień Kujawski – tereny  po byłym lotnisku wojskowym (ok. 100 ha)

- Kowal – tereny przy DK91 w obrębie miasta Kowala oraz działki przy węźle autostradowym (I etap łącznie ok. 140 ha, z możliwością rozszerzenia terenu o kolejne 100 ha po przeciwnej stronie autostrady)

- Włocławek – teren należący do Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego w sąsiedztwie Anwilu (ul. Wiklinowa)

Z ramienia PAIiIZ audyt  przeprowadziły panie Marzanna Pochodyła-Siudym i Agnieszka Garbiec.

Za pomoc w przygotowaniu wizyty dziękujemy: Michałowi Kornackiemu (BARR Sp. z o.o.), Pawłowi Sikorze (Urząd Miasta Żnin), Jakubowi Tomczakowi (UM Lubień Kujawski), Anecie Kwarcińskiej (UG Kowal), Annie Pakulskiej i Karolinie Gmurczyk z COI UM Włocławek).

Dziękujemy też Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Pani Edycie Wiwatowskiej,  Burmistrzowi Żnina Panu Robertowi Luchowskiemu oraz Wójtowi Gminy Kowal Panu Stanisławowi  Adamczykowi za indywidualne spotkania w trakcie audytu, dzięki którym mogliśmy bliżej poznać kwestie potencjału inwestycyjnego danych miast i gmin. 

Ewentualne uwagi i spostrzeżenia audytorek dotyczce poszczególnych terenów zostaną przesłane do zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

oprac. M. Ryłow COI WK-P


Źródło: informacja własna
Data dodania: 2015-07-14
» powrót