Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój.
Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

O dofinansowanie na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. 

Wniosek o dofinansowanie projektu będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

System będzie aktywny od 7 maja 2015 r. Logowanie do systemu informatycznego będzie możliwe od 7 maja do 22 czerwca 2015 r. (do godz. 23:59).

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie:

  • 500 000 000 zł w tym dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców posiadających status mikro-,
  • 400 000 000 zł małego i średniego przedsiębiorcy ,
  • 100 000 000 zł dla projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa.
Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego
Data dodania: 2015-04-08
» powrót