Nabór na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców z branży meblarskiej w terminie 5-8 maja 2015 r.


Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza nabór na misję gospodarczą do Niemiec w terminie 5-8 maja 2015 r. dla przedsiębiorców z branży meblarskiej, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Nabór na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców z branży meblarskiej w terminie 5-8 maja 2015 r.

Misja gospodarcza jest organizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

Ramowy program misji obejmuje: udział jako zwiedzający w Międzynarodowych Targach dla Przemysłu Meblowego i Wykańczania Wnętrz INTERZUM w Kolonii, wizytę studyjną w przedsiębiorstwie branżowym oraz rozmowy matchmakingowe z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców z branży meblarskiej – producentów mebli i akcesoriów meblowych (w szczególności PKD sekcja C Przetwórstwo przemysłowe, dział 31 Produkcja mebli, a także innych producentów jeżeli wykażą ścisłe powiązane z ww. branżą), zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz spełniających inne kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa. Pierwszeństwo do udziału w misji mają przedsiębiorcy nie zakwalifikowani do uczestnictwa w Misji gospodarczej realizowanej w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” lub innego projektu realizowanego w ramach działania 5.5 RPO WK-P w 2014 lub 2015 r.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej są finansowani w ramach pomocy de minimis. W związku z udziałem w wyjeździe, pomoc de minimis dla jednego przedsiębiorstwa nie powinna przekroczyć 8.450,00 zł.

Liczba firm objętych wsparciem: 10

Prawidłowo przygotowane dokumenty  należy przesłać korespondencyjnie (pocztą/kurierem) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora tj.:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-PomorskiegoDepartament Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 423 z dopiskiem na kopercie Rekrutacja na misję ospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców z branży meblarskiej w terminie 5-8 maja 2015 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 marca 2015 r. o godz. 17.00

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Formularze uczestnictwa złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt: - Alina Zabłocka a.zablocka@kujawsko-pomorskie.pl tel. 56 62 18 279, - Violetta Weroniecka v.weroniecka@kujawsko-pomorskie.pl tel. 56 62 18 441.

Więcej informacji w załączonym poniżej regulaminie oraz w pozostałych załącznikach. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w misji!

 

Oprac. M.Ryłow COI WK-P


 


Źródło: informacja własna
Data dodania: 2015-03-10

Załączniki:
1. nabor-dodatkowy_3_niemcy01.pdf - rozmiar: 244,70 KB
2. regulamin12.pdf - rozmiar: 265,42 KB
3. zal.-1-formularz-deklaracji-uczestnictwa11.doc - rozmiar: 361,47 KB
4. zal.-2-kryteria-rekrutacji01.doc - rozmiar: 344,06 KB
5. zal.-3-wzor-umowy06.pdf - rozmiar: 268,23 KB
6. zalacznik-nr-4_de-minimis-listopad-2014_do-druku02.pdf - rozmiar: 213,10 KB
7. zalacznik-nr-5-do-regulaminu12.doc - rozmiar: 479,23 KB
8. zalacznik-nr-6-do-regulaminu12.doc - rozmiar: 316,93 KB
9. zalacznik-nr-7-do-regulaminu11.doc - rozmiar: 331,78 KB
10. zalacznik-nr-8-do-regulaminu13.doc - rozmiar: 316,93 KB
» powrót