Konferencja „Sektor chemiczny – przeszłość czy przyszłość regionu?”, 2 marca 2015r. w Toruniu


Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji pt. „Sektor chemiczny – przeszłość czy przyszłość regionu?”, która odbędzie się w ramach XXII Forum Gospodarczego "Welconomy Forum in Toruń". Konferencja będzie miała miejsce dnia 2 marca 2015 r., w godz. 12.00-17.00 w Hotelu FILMAR w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45, w sali „Kopernik” na II piętrze. Organizatorem imprezy jest Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Stowarzyszeniem Integracja i Współpraca. Moderatorem będzie znany ekonomista Marek Zuber.
Konferencja „Sektor chemiczny – przeszłość czy przyszłość regionu?”, 2 marca 2015r. w Toruniu

Konferencja adresowana jest do JST, IOB, szkół wyższych o profilu chemicznym, firm - producentów z regionu (zwłaszcza z kapitałem zagranicznym) prowadzących działalność gospodarczą w branży chemicznej. 

Podczas konferencji zostaną przedstawione główne  tematy oraz wnioski  z przygotowywanej przez firmę Bluehill, we współpracy z Kujawsko-Pomorskim COIE, analizy atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego w branży chemicznej wraz z oceną możliwości rozwoju regionu w tym sektorze.   

Konferencja pt. „Sektor chemiczny – przeszłość czy przyszłość regionu?” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ze względu na uwarunkowania organizacyjne co do liczby uczestników (liczy się kolejność zgłoszeń) uprzejmie prosimy o jak najszybsze zgłoszenie udziału - maksymalnie do dnia 27 lutego 2015 r. do godziny 12.00, w biurze Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Toruniu, za pośrednictwem elektronicznego formularza, do którego link znajdziecie Państwo tutaj lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl lub k.szczepankiewicz@kujawsko-pomorskie.pl  

Potwierdzeniem wpisania Państwa na listę uczestników konferencji będzie e-mail odesłany przez organizatora.

PROGRAM I ZAPROSZENIE w załącznikach poniżej.

Źródło: C. Buczyński, COIE

 


Źródło: COIE WK-P
Data dodania: 2015-02-26

Załączniki:
1. program-konferencja-coie-2-marca-2015-r..pdf - rozmiar: 665,21 KB
2. zaproszenie-konferencja-2-marca-2015-r.-torun - rozmiar: 282,17 KB
» powrót