Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki


Wystartował nabór dobrych praktyk CSR do 13. edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Do 9 stycznia 2015 roku poprzez formularz dostępny na stronie www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl firmy z całej Polski mogą zgłaszać bezpłatnie realizowane przez siebie w 2014 roku działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu/zrównoważonego rozwoju.
Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która zbiera najlepsze działania firm społecznie odpowiedzialnych. Co roku na przełomie grudnia i stycznia prowadzony jest nabór praktyk CSR poprzez internetowy formularz.
W tej edycji firmy mogą przesyłać swoje praktyki poprzez dokument udostępniony na stronie:

www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl.

Nabór trwa do 9 stycznia 2015 roku.

Wymogami zakwalifikowania dobrej praktyki do Raportu są jej aktualność – musiała być ona realizowana w 2014 roku, a także jej ogólna zgodność z zasadami społecznej odpowiedzialności Pod uwagę będzie brane również: adekwatności działania z misją firmy; innowacyjność praktyki względem realizowanych wcześniej i względem innych firm; tworzenie wzajemnych korzyści dla firmy i dla interesariuszy; oraz wymierność działania pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Nie ma limitu dobrych praktyk CSR, które może przesłać przedsiębiorstwo.

Ich zgłoszenie i publikacja w Raporcie jest bezpłatne. 

Zgłoszone inicjatywy i projekty CSR firm, podobnie jak w ubiegłych latach, zostaną pogrupowane według obszarów normy ISO 26000:

  •         Ład organizacyjny
  •         Praktyki z zakresu pracy
  •         Prawa człowieka
  •         Środowisko
  •         Uczciwe praktyki operacyjne
  •         Zagadnienia konsumenckie
  •         Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Dodatkowo, podobnie jak w ubiegłym roku, można zgłaszać także praktyki, które zostały już opublikowane na łamach ubiegłych edycji raportu, ale były realizowane przez firmę także w 2014 roku. Zostaną one wówczas zakwalifikowane w raporcie jako praktyka długoletnia i również zaprezentowane na łamach publikacji.
Zgłoszenia praktyk długoletnich można dokonać przez ten sam formularz, co nowych praktyk:
www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl, również do 9 stycznia 2015 roku.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” zostanie ogłoszony pod koniec marca w roku jubileuszu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 15-lecia organizacji. Poprzednie edycje Raportu dostępne są pod linkiem. Warto również korzystać z wyszukiwarki dobrych praktyk CSR dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl.
Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Data dodania: 2014-12-18
» powrót