Misja do Chicago dla przedsiębiorców z branży IT zakończona!


W dniach 14-18 października br. odbyła się misja gospodarcza do Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży IT.
Misja do Chicago dla przedsiębiorców z branży IT zakończona!

W misji wzięło udział 11 regionalnych przedsiębiorców, p. Wojciech Daniel – Wiceprezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jako reprezentant Województwa oraz dwóch pracowników Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Misja gospodarcza odbyła się przy współpracy z Polsko-Amerykańską Izbą Handlową. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję nawiązać kontakty z licznymi instytucjami otoczenia biznesu oraz przedstawicielami świata biznesu w celu poznania specyfiki rynku amerykańskiego oraz rozwinięcia eksportu własnych produktów do USA.

W ramach wyjazdu, uczestnicy misji odwiedzili jeden z największych i najbardziej znanych inkubatorów przedsiębiorczości w Stanach Zjednoczonych, pn. "1871", spotkali się z członkami Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej w ich siedzibie – prężnie działającej organizacji pomagającej polskim i amerykańskim (nie tylko polonijnym) przedsiębiorcom nawiązywać kontakty biznesowe, złożyli wizytę w Urzędzie Stanu Illinois poznając ofertę tamtejszej administracji dla przedsiębiorców w ramach przekazywania 'dobrych praktyk' dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dodatkowym walorem misji był udział w wydarzeniach networkingowych i konferencjach przygotowywanych przez Polsko-Amerykańską Izbę Handlową z udziałem m. in. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Minister Grażyny Henclewskiej, Radcy Ministra, Kierownika WPHI w Ambasadzie RP w Waszyngtonie – Ministra Pawła Pietrasieńskiego, przedstawicieli Nowego Jorku, Stanów Nevada, Waszyngton, Kalifornia i innych przedstawicieli organizacji i przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych. Spotkania odbyły się w inkubatorze „1871”, Hotelu Drake oraz w czasie Polish-American Workshop odbywających się w siedzibie firmy GreenbergTraurig i Związku Narodowym Polskim.

Misja gospodarcza została zorganizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów. Misję finansowano w 85% przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w 15% przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

fot.  Polish American Chamber of Commerce oraz K-P COI


fot.  Polish American Chamber of Commerce
fot. Polish American Chamber of Commerce


Źródło: Daria Mierczyńska K-P COI
Data dodania: 2014-10-21
» powrót