Województwo Kujawsko-Pomorskie na targach nieruchomości inwestycyjnych Expo Real 2014


W dniach 6-8 października br., w Monachium, po raz 17 odbyły się targi nieruchomości inwestycyjnych EXPO REAL2014, w których jako wystawcy uczestniczyli przedstawiciele naszego województwa.
Województwo Kujawsko-Pomorskie na targach nieruchomości inwestycyjnych Expo Real 2014

Obok reprezentantów organizatora wyjazdu, tj. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w targach uczestniczyli przedstawiciele Bydgoszczy, Torunia i Grudziądza, którzy prezentowali potencjał inwestycyjny w swoich miastach.

Goście na naszym stoisku mogli zapoznać się za makietą regionu  oraz w najnowszymi ofertami greenfield i brownfield, a także uzyskać informacje na temat uwarunkowań prawno-podatkowych inwestowania    w regionie, stosowanych instrumentów wsparcia, programów pomocowych i zachęt podatkowych dla inwestorów.  Informacji udzielali specjaliści z departamentów obsługujących inwestorów w poszczególnych miastach oraz przedstawiciele Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego. 

W targach uczestniczył wiceprezydent Grudziądza  Marek Sikora.

Atutem targów oraz wyznacznikiem ich pozycji w branży nieruchomości inwestycyjnych w Europie jest zawsze wysoka frekwencja. W wystawie uczestniczyło 1655 wystawców z 34 krajów, a odwiedziło ją 36 900 gości z 74 krajów (w 2013 było ich 36 000 z 65 państw).Wśród odwiedzających najliczniejsza grupę stanowili Niemcy, zaś pozostali wywodzili się z krajów (kolejność wg liczby przybyłych) Wlk. Brytanii, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Francji, Polski, Czech , USA, Rosji i Luksemburga.

Przyszłoroczne Expo Real odbędzie się w dniach 5-7 października 2015 r.

Wyjazd na targi został zorganizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. " Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów. Misję finansowano w 85% przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w 15% przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 oprac M. Ryłow COI WK-p 

 fot. COI WK-P
Źródło: informacja własna
Data dodania: 2014-10-13
» powrót