Wyniki ponownego naboru na misję gospodarczą do Szwecji dla przedsiębiorców z branży turystyki zdrowotnej i zmiana terminu odbywania się misji


Do udziału w misji gospodarczej do Szwecji dla przedsiębiorców z branży turystyki zdrowotnej, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zakwalifikowała się firma Rutkowski LTD Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – 34,5 pkt.
Wyniki ponownego naboru na misję gospodarczą do Szwecji dla przedsiębiorców z branży turystyki zdrowotnej i zmiana terminu odbywania się misji
Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu odbywania się misji gospodarczej z 13-17 października 2014 na 14-18 października 2014.

Misja gospodarcza jest organizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

oprac. D. Mierczyńska, K-P COIŹródło: informacja własna
Data dodania: 2014-10-08
» powrót