Nabór na misję gospodarczą do Szwecji w terminie 13 17 października 2014 r.


W związku z brakiem wpływu wystarczającej liczby ofert spełniających kryteria formalne dla naboru na misję gospodarczą do Szwecji dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży turystyki zdrowotnej w terminie 13 17 października 2014 r., Województwo Kujawsko Pomorskie ponownie ogłasza nabór na przedmiotową misję gospodarczą.
Nabór na misję gospodarczą do Szwecji w terminie 13 17 października 2014 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza nabór zupełniający na misję gospodarczą do Szwecji w terminie 13-17 października 2014 r. dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży turystyki zdrowotnej, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Misja gospodarcza jest organizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

W ramach misji zaplanowany jest udział jako uczestnik w targach targi Senior Det Goda Livet (Senior Expo) w Sztokholmie, wizyta studyjna w przedsiębiorstwie branżowym oraz rozmowy matchmakingowe z potencjalnymi partnerami biznesowymi.
 

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w branży turystyki zdrowotnej (PKD sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, dział 86 Opieka zdrowotna), zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz spełniających inne kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej są finansowani w ramach pomocy de minimis.

Prawidłowo przygotowane dokumenty  należy przesłać korespondencyjnie (pocztą/kurierem) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora tj.:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Rozwoju Regionalnego, 
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 413

z dopiskiem na kopercie:

"Rekrutacja na misję gospodarczą do Szwecji dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży turystyki zdrowotnej w terminie 13-17 października 2014 r."

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 12 września 2014 r. o godz. 14.00

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej.

 Zapraszamy!

oprac. M. Ryłow COI WK-P 

 Źródło: informacja własna
Data dodania: 2014-09-08

Załączniki:
1. nabor-dodatkowy_2_szwecja.pdf - rozmiar: 243,98 KB
2. regulamin09.pdf - rozmiar: 265,56 KB
3. zal.-1-formularz-deklaracji-uczestnictwa08.doc - rozmiar: 350,21 KB
4. zal.-2-kryteria-rekrutacji.doc - rozmiar: 342,02 KB
5. zal.-3_umowa_szwecja_aktualna.pdf - rozmiar: 269,44 KB
6. zalacznik-nr-4-do-regulaminu08.pdf - rozmiar: 362,44 KB
7. zalacznik-nr-5-do-regulaminu09.doc - rozmiar: 479,23 KB
8. zalacznik-nr-6-do-regulaminu09.doc - rozmiar: 316,93 KB
9. zalacznik-nr-7-do-regulaminu09.doc - rozmiar: 331,78 KB
10. zalacznik-nr-8-do-regulaminu09.doc - rozmiar: 316,93 KB
» powrót