Wyniki naboru na misję dla firm z branży IT do Chicago


Do udziału w misji gospodarczej do Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w terminie 14-18 października 2014 r. dla przedsiębiorców działających w branży IT w terminie 13-17 października 2014 r., zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:
Wyniki naboru na misję dla firm z branży IT do Chicago
-        zakwalifikowały się następujące przedsiębiorstwa:

·         Pixel Sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku – 29 pkt.;
·         GIS_Media Jan Burdziej z siedzibą w Toruniu – 26 pkt;
·         KAELMO Rafał Moś z siedzibą w Bydgoszczy – 24,5 pkt.; 

-        umieszczone na liście rezerwowej zostały następujące przedsiębiorstwa:

·         Kantata Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – 23,5 pkt;
·         Perfect-NET Jarosław Dziubek z siedzibą w Grudziądzu – 22 pkt.;
·         Network Way sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – 22 pkt.;
·         NEXOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – 21 pkt.;
·         Partner 24 z siedzibą w Bydgoszczy – 20,5 pkt.;
·         "Inglobus" Roman Kowalski z siedzibą w Brodnicy – 20,5 pkt.;
·         LOGON S.A. z siedzibą w Brodnicy – 20,5 pkt.;
·         RK-Serwis Rafał Kuczkowski z siedzibą w Toruniu – 20,5 pkt.;
·         Business Online Services Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – 19,5 pkt.;
·         Centrum Rozwoju Kapitału Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – 15,5 pkt. 

W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów, o kolejności uczestnictwa w misji gospodarczej do Chicago zdecyduje rozmowa z przedsiębiorcą. 

-        nie zakwalifikowały się następujące przedsiębiorstwa:

·         Atos IT Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
·         CG Advisors sp z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.

Misja gospodarcza jest organizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

 

oprac. M.Ryłow COI WK-P

 

 Źródło: informacja własna
Data dodania: 2014-08-22

Załączniki:
1. wyniki-naboru_usa_2.pdf - rozmiar: 195,02 KB
» powrót