Voucher badawczy 2014 - kolejny nabór wniosków


Dobiegają końca konkursy w projekcie „Voucher badawczy”, w ramach którego przedsiębiorcy z regionu korzystają z dofinansowania na inwestycje w badania rozwojowe. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na łączną kwotę 6,7 miliona złotych trafiło dotąd na realizację przedsięwzięć ponad 120 przedsiębiorstw. Po wakacjach zaplanowano dodatkowy nabór wniosków o środki na badania realizowane w kooperacji.
Voucher badawczy 2014 - kolejny nabór wniosków

- Kreowanie współpracy świata nauki i świata gospodarki powinno zaowocować wzrostem potencjału gospodarczego województwa i poprawą poziomu życia mieszkańców. Dlatego uruchomiliśmy szereg mechanizmów, które pomagają przedsiębiorcom i naukowcom realizować wspólne projekty – mówi marszałek Piotr Całbecki.

„Voucher badawczy” to projekt finansowany przez samorząd województwa w ramach RPO WKP, realizowany przez Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw”. Wsparcie jest przeznaczone na zakup w jednostkach naukowych usług badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania nowych lub ulepszonych produktów, usług i procesów oraz badania produktów na zgodność z obowiązującymi normami. W latach 2010-2013 zrealizowano pilotażową edycją projektu, w ramach której ponad 8 milionów złotych dofinansowania trafiło do 152 firm.
W ramach tegorocznej edycji przedsięwzięcia ogłoszono już trzy nabory wniosków o wsparcie. Firmy mogły się o nie ubiegać indywidualnie (voucher indywidualny) lub wspólnie z partnerami (voucher kooperacyjny). Vouchery indywidualne na łączną kwotę 5,9 miliona złotych otrzymało 117 firm.
Po wakacjach planowane jest uruchomienie dodatkowego naboru wniosków o voucher kooperacyjny. Do rozdysponowania na ten cel pozostało jeszcze 1,3 miliona złotych.

Wspieranie współpracy nauki i biznesu oraz rozwój innowacyjnej gospodarki to także zadanie dwóch powołanych przez samorząd województwa funduszy zasilanych środkami z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego:

  • Fundusz Badań i Wdrożeń, w ramach którego przedsiębiorcy mogą się ubiegać między innymi o wsparcie na zakupy usług badawczo-rozwojowych a także na wdrożenie efektów badań w działalność przedsiębiorstwa (więcej tutaj). Nabór wniosków o wsparcie ruszy 18 sierpnia (szczegóły tutaj ).
  • Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, w ramach którego wspierane są wspólne inicjatywy przedsiębiorstw, organizacji badawczych oraz samorządów (więcej tutaj). Najbliższy nabór wniosków o wsparcie ruszy 1 września (szczegóły tutaj).


Tylko w ostatnich tygodniach zarząd województwa, rozstrzygając konkursy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 przeznaczył 251 milionów złotych na bezpośrednie wsparcie rozwoju 259 przedsiębiorstw w całym regionie.  


fot. Urząd Marszałkowski WK-P 

oprac. M. Ryłow COI WK-P   
Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski
Data dodania: 2014-08-13
» powrót