Konkurs Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego


Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny przystąpił do realizacji projektu pn. „Wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości”, który powstanie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Działanie 5.1 „Rozwój instytucji otoczenia biznesu”.
Konkurs Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

W związku z projektem ogłaszamy konkurs na nazwę obiektu pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości.
Nazwa powinna się składać maksymalnie z czterech wyrazów. 

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby fizyczne (pełnoletnie), osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Bogdana Raczkowskiego 11
85-862 Bydgoszcz

od 21.07.2014 do dnia 08.08.2014 do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu przesyłki do siedziby Organizatora). 

W Konkursie każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę propozycji nazwy jednakże każda propozycja nazwy powinna znajdować się na osobnym Formularzu Pracy Konkursowej.

Nadesłane prace oceniane będą przez jury z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

a)      Zgodność z zasadami Konkursu,
b)      Nawiązanie do charakteru i funkcji miejsca,
c)      Oryginalność nazwy. 

 

Nagrodą główną jest nagroda finansowa w wysokości 700,00 zł.

 

Obiekt dla ten to sześciokondygnacyjny budynek, całkowicie podpiwniczony o powierzchni użytkowej wynoszącej 7020,8 m², w tym powierzchni przeznaczonej na wynajem (biurowej) 4140,3 m². Obiekt  ma ułatwić młodym przedsiębiorcom z pomysłem prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Inkubator ma oferować między innymi  wsparcie biurowe,  szkolenia i doradztwo,  porady prawne i obecność nowych podmiotów w otoczeniu biznesowym.

Część powierzchni biurowej BPPT  planuje wynająć partnerowi strategicznemu.

Powierzchnia użytkowa przeznaczona pod wynajem na ten cel  będzie wynosiła ok. 1944,6 m2.
Utworzenie obiektu będzie wiązało się z poprawą jakości oraz dostępu do usług związanych z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw. Realizacja projektu umożliwi zapewnienie wysokiej jakości zróżnicowanych usług, które ułatwią prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Obecność lokatora strategicznego przyczyni się do tworzenia środowiska przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorstw        z sektora MŚP. Może również dać impuls do rozwoju poprzez przyciąganie do IOB innych lokatorów strategicznych,     a także sprawiać, że z usług inkubatora zaczną korzystać podmioty gospodarcze o profilu uzupełniającym działalność lokatora strategicznego. Skupienie firm działających w tej samej lub podobnej branży ułatwi inicjowanie współpracy pomiędzy inkubatorem a przedsiębiorstwami z sektora MŚP.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i pozostałymi załącznikami. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Oprac. M. Ryłow COI WK-P 
 


Źródło: Anna Mikicka (BPPT)
Data dodania: 2014-07-21

Załączniki:
1. regulamin_16_07_2014.pdf - rozmiar: 143,24 KB
2. zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_16_07_2014.pdf - rozmiar: 133,15 KB
3. zalacznik_nr_2_formularz_pracy_16_07_2014-2.docx - rozmiar: 176,26 KB
4. zalacznik_nr_3_oswiadczenie-_16_07_2014.pdf - rozmiar: 121,18 KB
» powrót