Wyniki naboru na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży narzędziowo-przetwórczej w terminie 24-27 listopada 2014 r.


Do udziału w misji gospodarczej do Niemiec w terminie 24-27 listopada 2014 r. dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży narzędziowo-przetwórczej, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
Wyniki naboru na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży narzędziowo-przetwórczej w terminie 24-27 listopada 2014 r.

zakwalifikowała się firma Politech Sp z o.o. z siedzibą w Osielsku, otrzymując 28 pkt.;

wstrzymano ocenę firmy W-TECH Sylwester Wróblewski z siedzibą w Grudziądzu.

W związku brakiem wystarczającej liczby zgłoszeń na misje gospodarczą do Niemiec w dniach 24-27 października 2014 r., został ogłoszony nabór dodatkowy przedsiębiorców na wskazaną misję gospodarczą. 

Misja gospodarcza jest organizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.Źródło: Daria Mierczyńska K-P COI
Data dodania: 2014-07-10
» powrót