Powtórny nabór na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców z branży stalowo-maszynowej


W związku z brakiem wpływu wystarczającej liczby ofert spełniających kryteria formalne dla naboru na misję gospodarczą do Niemiec Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza powtórny nabór na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców z branży stalowo-maszynowej z terenu partnerów projektu (tj. Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Grudziądz oraz Gmina Miasta Toruń)lub gmin sąsiednich związanych z terenem partnera projektu w terminie 15-19 września 2014 r.
Powtórny nabór na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców z branży stalowo-maszynowej

Misja gospodarcza organizowana jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Toruń oraz Gminą Miasta Grudziądz, w ramach projektu partnerskiego pn. ”Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

W ramach misji zaplanowana jest m.in. wizyta studyjna w przedsiębiorstwie branżowym, udział w targach AMB - Międzynarodowe Targi Obróbki Metali (Stuttgart, Niemcy), rozmowy matchmakingowe z przedstawicielami firm z branży wiodącej.

Nabór skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców posiadających siedzibę lub oddział i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie gmin miejskich Partnerów Projektu, tj. Miasta Bydgoszcz, Gminy Miasta Grudziądz oraz Gminy Miasta Toruń lub gmin sąsiednich związanych z terenem partnera projektu, prowadzących działalność w szeroko rozumianej branży stalowo-maszynowej oraz spełniających inne kryteria udziału określone w Regulaminie uczestnictwa.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej są finansowani w ramach pomocy de minimis.

Wszelkie informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załącznikach. 

oprac. M.Ryłow COI WK-P

 

 

Źródło: informacja własna
Data dodania: 2014-07-01

Załączniki:
1. dodatkowy-nabor-niemcy.pdf - rozmiar: 85,54 KB
2. regulamin01.docx - rozmiar: 110,68 KB
3. zal.-nr-1-formularz-deklaracji-uczestnictwa01.doc - rozmiar: 350,72 KB
4. zal.-nr-2-kryteria-rekrutacji01.pdf - rozmiar: 183,15 KB
5. zal.-nr-3-wzor-umowy01.pdf - rozmiar: 110,86 KB
6. zal.-nr-4-wzor-zaswiadczenia-o-pomocy-de-minimis01.pdf - rozmiar: 180,10 KB
7. zal.-nr-5-formularz-informacji-udzielanych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis01.doc - rozmiar: 474,62 KB
8. zalacznik-nr-6-oswiadcz.-o-wielkosci-otzymanej-pomocy-de-minimis.doc - rozmiar: 316,93 KB
9. zal.-nr-7-sprawozdanie-merytoryczne01.doc - rozmiar: 327,17 KB
10. zal.-nr-8-oswiadczenie-o-zawarciu-kontaktow-handlowych01.doc - rozmiar: 317,44 KB
11. zal.-nr-9-oswiadczenie-przedsiebiorcy-pochodzacego-z-terenow-partnera01.doc - rozmiar: 317,44 KB
» powrót