Dodatkowy nabór na misję gospodarczą do Szwecji (sektor turystyki zdrowotnej)


Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza dodatkowy nabór na misję gospodarczą do Szwecji w terminie 13-17 października* 2014 r. dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży turystyki zdrowotnej, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Dodatkowy nabór na misję gospodarczą do Szwecji (sektor turystyki zdrowotnej)

Misja gospodarcza jest organizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

W ramach misji zaplanowany jest udział jako uczestnik w targach targi Senior Det Goda Livet (Senior Expo) w Sztokholmie, wizyta studyjna w przedsiębiorstwie branżowym oraz rozmowy matchmakingowe z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w branży turystyki zdrowotnej (PKD sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, dział 86 Opieka zdrowotna), zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz spełniających inne kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa.

Prawidłowo przygotowane dokumenty  należy przesłać korespondencyjnie (pocztą/kurierem) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora tj.:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Rozwoju Regionalnego, 
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 413

z dopiskiem na kopercie:

"Rekrutacja na misję gospodarczą do Szwecji dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branży turystyki zdrowotnej w terminie 13-17 października 2014 r."

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa **26 czerwca 2014 r. o godz. 15.30

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej.

 

oprac. M. Ryłow COI WK-PŹródło: informacja własna
Data dodania: 2014-06-23

Załączniki:
1. nabor-dodatkowy_szwecja.pdf - rozmiar: 243,87 KB
2. regulamin05.pdf - rozmiar: 265,33 KB
3. zal.-1-formularz-deklaracji-uczestnictwa03.doc - rozmiar: 350,21 KB
4. zal.-2-kryteria-rekrutacji03.pdf - rozmiar: 297,71 KB
5. zal.-3-wzor-umowy03.pdf - rozmiar: 267,19 KB
6. zalacznik-nr-4-do-regulaminu04.pdf - rozmiar: 409,13 KB
7. zalacznik-nr-5-do-regulaminu04.doc - rozmiar: 479,23 KB
8. zalacznik-nr-6-do-regulaminu04.doc - rozmiar: 316,93 KB
9. zalacznik-nr-7-do-regulaminu04.doc - rozmiar: 331,78 KB
10. zalacznik-nr-8-do-regulaminu04.doc - rozmiar: 316,93 KB
» powrót