Nabór na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców branży stalowo-maszynowej 15-19 września 2014 r.


Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza nabór dla przedsiębiorców z terenu gmin partnerów projektu (tj. Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Grudziądz oraz Gmina Miasta Toruń) lub gmin sąsiednich związanych z terenem partnera projektu, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, na terenie gmin Partnerów Projektu, tj. Miasta Bydgoszcz, Gminy Miasta Grudziądz oraz Gminy Miasta Toruń lub gmin sąsiednich związanych z terenem partnera projektu, do udziału w wyjazdowej misji gospodarczej do Niemiec w terminie 15-19 września 2014 r.
Nabór na misję gospodarczą do Niemiec dla przedsiębiorców branży stalowo-maszynowej 15-19 września 2014 r.

Misja gospodarcza organizowana jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Toruń oraz Gminą Miasta Grudziądz, w ramach projektu partnerskiego pn. ”Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

W ramach misji zaplanowana jest m.in. wizyta studyjna w przedsiębiorstwie branżowym, udział w targach AMB - Międzynarodowe Targi Obróbki Metali (Stuttgart, Niemcy), rozmowy matchmakingowe z przedstawicielami firm z branży wiodącej.

Nabór skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców posiadających siedzibę lub oddział i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie gmin miejskich Partnerów Projektu, tj. Miasta Bydgoszcz, Gminy Miasta Grudziądz oraz Gminy Miasta Toruń lub gmin sąsiednich związanych z terenem partnera projektu, prowadzących działalność w szeroko rozumianej branży stalowo-maszynowej oraz spełniających inne kryteria udziału określone w Regulaminie uczestnictwa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 czerwca 2014 r., godz.17:00

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur!

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej.

 

oprac. M. Ryłow COI WK-P

 

 Źródło: informacja własna
Data dodania: 2014-06-17

Załączniki:
1. nabor-na-misje-niemcy.pdf - rozmiar: 85,64 KB
2. regulamin.docx - rozmiar: 110,68 KB
3. zal.-nr-1-formularz-deklaracji-uczestnictwa.doc - rozmiar: 350,72 KB
4. zal.-nr-2-kryteria-rekrutacji.pdf - rozmiar: 183,15 KB
5. zal.-nr-3-wzor-umowy.pdf - rozmiar: 110,86 KB
6. zal.-nr-4-wzor-zaswiadczenia-o-pomocy-de-minimis.pdf - rozmiar: 180,10 KB
7. zal.-nr-5-formularz-informacji-udzielanych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.doc - rozmiar: 479,74 KB
8. zalacznik-nr-6-oswiadcz-o-wielkosci-otzymanej-pomocy-de-minimis.doc - rozmiar: 316,93 KB
9. zal.-nr-7-sprawozdanie-merytoryczne.doc - rozmiar: 327,17 KB
10. zal.-nr-8-oswiadczenie-o-zawarciu-kontaktow-handlowych.doc - rozmiar: 317,44 KB
11. zal.-nr-9-oswiadczenie-przedsiebiorcy-pochodzacego-z-terenow-partnera.doc - rozmiar: 317,44 KB
» powrót