Nabór na misję gospodarczą do Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej z branży IT w terminie 14‑18 października 2014 r.


Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza nabór na misję gospodarczą do Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w terminie 14-18 października* 2014 r. dla przedsiębiorców z branży IT, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Nabór na misję gospodarczą do Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej z branży IT w terminie 14‑18 października 2014 r.

Misja gospodarcza jest organizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

W ramach misji zaplanowana jest wizyta na Chicago Idea Week, udział w spotkaniach z firmami polonijnymi z obszaru Chicago oraz rozmowy matchmakingowe z potencjalnymi partnerami biznesowymi z sektora IT.

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców z branży IT (PKD sekcja J Informacja i komunikacja, dział 63 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana), zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz spełniających inne kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 czerwca 2014 r., godz.12:00


Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich firm. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej.
 

oprac. M. Ryłow COI WK-P  Źródło: informacja własna
Data dodania: 2014-06-17

Załączniki:
1. nabor_usa.pdf - rozmiar: 243,25 KB
2. regulamin04.pdf - rozmiar: 265,56 KB
3. zal.-1-formularz-deklaracji-uczestnictwa02.doc - rozmiar: 350,21 KB
4. zal.-2-kryteria-rekrutacji02.pdf - rozmiar: 297,68 KB
5. zal.-3-wzor-umowy02.pdf - rozmiar: 289,11 KB
6. zalacznik-nr-4-do-regulaminu03.pdf - rozmiar: 362,44 KB
7. zalacznik-nr-5-do-regulaminu03.doc - rozmiar: 479,23 KB
8. zalacznik-nr-6-do-regulaminu03.doc - rozmiar: 316,93 KB
9. zalacznik-nr-7-do-regulaminu03.doc - rozmiar: 331,78 KB
10. zalacznik-nr-8-do-regulaminu03.doc - rozmiar: 316,93 KB
» powrót