Zapytanie ofertowe na wykonanie filmu promocyjnego


Prosimy o zapoznanie sie z zapytaniem ofertowym w ramach realizacji projektu pn. - "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo wystawienniczych oraz misji gospodarczy w latach 2011-2013" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zapytanie ofertowe na wykonanie filmu promocyjnego

Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego w 2 wersjach podstawowej (30sekund) oraz rozszerzonej (minimum 3-5 minut) z przeznaczeniem do umieszczenia na stronach internetowych Centrum Obsługi Inwestora, emisji podczas imprez targowych, emisji podczas spotkań / konferencji / prezentacji oraz dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD / USB oraz promocji w mediach.

Celem filmu promocyjnego będzie pokazanie w skondensowanej formie walorów gospodarczych regionu kujawsko-pomorskiego, kluczowych obszarów gospodarki województwa, obecnych w regionie przemysłów wysokiej szansy oraz potencjału dydaktycznego i badawczego uczelni regionu.
Wykonawca powinien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 5 filmów promocyjnych o podobnym charakterze. Filmy powinny stanowić załącznik do oferty lub Wykonawca powinien wskazać adres internetowy, pod którym można się z nimi zapoznać.

Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub przesłać na e-mail: m.kanabaj@kujawsko-pomorskie.pl.

Termin składania ofert zgodnie z załączonym formularzem (Załącznik nr 1) upływa 27 czerwca 2014 roku.

Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

W razie pytań prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Regionalnego, tel. 56-62-18-481/319 lub e-mail: m.kanabaj@kujawsko-pomorskie.pl/m.rylow@kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy do konkursu !

 Wszystkie informacje znadują się w załączniku poniżej.

 Oprac. M. Ryłow COI WK-P

 

 

 Źródło: inf. własna
Data dodania: 2014-06-16

Załączniki:
1. zapytanie-ofertowe-film-promocyjny-bip.pdf - rozmiar: 544,23 KB
» powrót