Konsultacje ws strategii KE w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) na lata 2011-2014


Celem tych konsultacji jest zebranie informacji na temat osiągnięć, braków i przyszłych wyzwań związanych z działaniami Komisji w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), jak wskazano w komunikacie z 2011 r. zatytułowanym „Odnowiona strategia UE na lata 2011-14 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”
Konsultacje ws strategii KE w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) na lata 2011-2014

Wyniki tych konsultacji społecznych zostaną podsumowane w sprawozdaniu technicznym oraz posłużą jako informacje przygotowawcze na posiedzenie plenarne, wielostronnego forum zainteresowanych stron na temat CSR, które zaplanowano na listopad 2014 r. Wyniki tych dwóch spotkań zostaną wykorzystane w pracach Komisji nad wytyczeniem kierunku polityki w dziedzinie CSR po roku 2014.

Obszar(-y) polityki
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw

Grupy docelowe
Organy publiczne, państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe, środowiska akademickie/uniwersytety i inne odpowiednie zainteresowane strony i obywatele

Czas trwania konsultacji
Od 29.04.2014 do 15.08.2014

Jak przesłać odpowiedź?
Odpowiedzi należy udzielić, wypełniając kwestionariusz online
. Mając na uwadze, że możliwe są opóźnienia w tłumaczeniu uwag złożonych w niektórych językach, mile widziane jest załączenie tłumaczenia na jeden z języków roboczych Komisji (najlepiej na język angielski), co umożliwi ich szybszą analizę.

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane na stronach internetowych wraz z nazwiskiem ich autora, chyba że sprzeciwi się on opublikowaniu swoich danych osobowych. W tym przypadku respondent jest proszony o przedłożenie nieopatrzonej klauzulą poufności wersji odpowiedzi na stronę internetową.

Uwaga: Prosimy zapoznać się z podanym niżej oświadczeniem o ochronie prywatności, zawierającym ważne informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Zobacz kwestionariusz
Zachęcamy do odpowiedzi na te konsultacje społeczne poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu online.  

 

Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
  • Komunikat pt.: „Odnowiona strategia UE na lata 2011-14 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” (COM(2011) 681 )
  • Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Komisji Europejskiej poświęconej CSR
Dane kontaktowe

Dział Komisji

DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Dział D.1 Entrepreneurship and Social Economy
E-mail ENTR-CSR-SURVEY-2014@ec.europa.eu

Więcej informacji  znajdą Państwo tutaj

Oprac. M.Ryłow COI WK-P  

 

 Źródło: http://ec.europa.eu
Data dodania: 2014-05-26
» powrót