Konferencja w Turcji dot. nawiązania współpracy pomiędzy regionami UE a prowincjami tureckimi


W dniach 14-16 kwietnia 2014 r. Województwo uczestniczyło w konferencji stolicy Turcji Ankarze nt. rozwoju, nawiązywania kontaktów między bliźniaczymi regionami i miastami EU, a Turcji (EU-Turkey Town Twinning Networking Conference).
Konferencja w Turcji dot. nawiązania współpracy pomiędzy regionami UE a prowincjami tureckimi

Konferencja organizowana była w ramach projektu „techniczna obsługa procesu rozbudowy potencjału spraw EU w tureckich projektach regionalnych” i finansowana w ramach instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA). Celem projektu jest dążenie do ropoczecia współpracy i wymiany doświadczeń między regionami tureckimi i krajami UE w tematyce implementacji projektów i dorobku Unii Europejskiej oraz w sprawie innych tematów, w tym gospodarczych.

Jednym z wybranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego obszarów współpracy obok „rolnictwa” i ”implementacji projektów unijnych” jest „rozwój lokalny, socjalny”.  W konferencji brało udział 20 prowincji tureckich oraz 33 miast lub regionów Unii Europejskiej.   Podczas konferencji przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w osobach: członek zarządu województwa p. Sławomir Kopyść oraz ekspert Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Cezar Buczyński spotykali się z reprezentantami prowincji tureckich celem których było zaprezentowanie  swojego regionu oraz ustalenie tematyki przyszłej współpracy w ramach projektu.

Województwo podpisało list intencyjny dot. rozwoju współpracy partnerskiej z prowincją turecką Aksaray. W imieniu Zarządu naszego województwa list podpisywał p. Sławomir Kopyść,  a w imieniu prowincji Aksaray z-ca gubernatora p. Kubilay Ant. Inne tureckie prowincje również wyraziły chęć współpracy z naszym regionem.      
Źródło: C.Buczyński, K-P COIE
Data dodania: 2014-04-18
» powrót