Nowe tereny z Kujawsko-Pomorskiego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej


Rada Ministrów przyjęła w dniu 18 marca 2014 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki. Zmienione rozporządzenie wchodzi w życie 31 marca 2014 roku.
Nowe tereny z Kujawsko-Pomorskiego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zmiana granic strefy obejmuje włączenie do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 72,1150 ha, w rezultacie jej powierzchnia wyniesie 1452,7403 ha.

Wszystkie tereny obejmowane granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) położone są w województwie kujawsko-pomorskim. Po włączeniu powyższych terenów inwestycyjnych do strefy łączna powierzchnia obszarów PSSE w Kujawsko-Pomorskiem obejmuje 736,2711 ha i będzie stanowiła ponad połowę wszystkich terenów jakimi strefa dysponuje w czterech regionach Polski tzn. poza województwem kujawsko-pomorskim w województwie pomorskim (486,1809 ha), w zachodniopomorskim (208,40 ha) oraz w województwie wielkopolskim (21,8883 ha). 

Nowe inwestycje będą realizowane przez już funkcjonujące zakłady w Bydgoszczy, Włocławku, Brodnicy i Inowrocławiu. Dzięki nim powstanie co najmniej 270 nowych miejsc pracy i utrzymane zostanie 1386 już istniejących. Powinno też powstać ok. 54 etatów w otoczeniu strefy. Nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 430,88 mln zł.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opiniował pozytywnie w roku 2013 wszystkie wnioski PSSE w przedmiocie włączenia  terenów położonych w Bydgoszczy, Włocławku, Brodnicy i Inowrocławiu w granicę strefy. 

W Bydgoszczy SPX Flow Technology Poland sp. z o.o. zamierza rozbudować zakład produkujący pompy, zawory, wymienniki ciepła i homogenizatory. Przedsiębiorca ma także prowadzić prace badawczo-rozwojowe związane z profilem produkcji. Dzięki tej inwestycji powstanie co najmniej 200 nowych miejsc pracy, przy kosztach w wysokości ok. 155 mln zł. Inwestycja ma być ukończona pod koniec 2017 r.  

Inwestor Indorama Ventures sp. z o.o. to największy na  świecie producent granulatu PET planuje zwiększenie w zakładzie we Włocławku wydajności produkcji dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii, które nie były dotąd stosowane w Polsce. Inwestycja zwiększy wydajność produkcji granulatu o 74 tys. ton do 219 tys. ton rocznie. Projekt stworzy co najmniej 30 nowych miejsc pracy, przy nakładach ok. 100,80 mln zł. Jego zakończenie jest planowane pod koniec 2014 r.

Do granic PSSE włączony zostanie również teren graniczący z działką spółki Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o.o. na której już jest realizowany projekt inwestora o wartości 309 mln złotych, dzięki któremu zostanie stworzonych min. 50 miejsc pracy. Na nowym terenie znajduje się bocznica kolejowa połączona z ogólnokrajową siecią kolejową, która stanowi optymalną drogę dostaw dla powstającego zakładu inwestora. Jej wykorzystanie umożliwi osiągnięcie pełnej zdolności operacyjnej i terminu uruchomienia produkcji (lipiec 2014) oraz pozytywnie wpłynie na otoczenie i środowisko naturalne, poprzez mniejsze wykorzystanie samochodów ciężarowych.

W Brodnicy Seni sp. z o.o. uruchomi nowe linie do produkcyjne pieluszek dla dzieci i pieluchomajtek dla dorosłych. Zainstalowane zostaną także automaty pakujące: Babypack i Senipack. Koszt projektu oszacowano na co najmniej 35,081 mln zł, umożliwi on zatrudnienie 30 nowych osób. Zakończenie inwestycji planowane jest do 30 czerwca 2015r.    

Soda Polska Ciech SA rozbuduje istniejący zakład Soda-Mątwy SA w Inowrocławiu. Inwestycja spowoduje zwiększenie mocy wytwórczych zakładu zwiększając produkcję wyrobów chemicznych,  głównie sody. Przedsięwzięcie to będzie kosztować ok. 140 mln zł, wygeneruje co najmniej 10 etatów, ale zniknie groźba utarty pracy dla 1500 osób zatrudnionych w zakładzie w Inowrocławiu i pozostałych zakładach grupy Ciech. Zakończenie inwestycji przewidziano na 30 czerwca 2016 r.

Więcej informacji o PSSE oraz podstrefach w naszym regionie dostępne na stronie Centrum Obsługi Inwestora: www.coi.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna”

 Źródło: C.Buczyński, K-P COIE oraz www.premier.gov.pl
Data dodania: 2014-03-20
» powrót