Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości


Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” konkursu, adresowanego do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno – prywatnego
Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości
Nabór zgłoszeń z naszego regionu prowadzony jest przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu. Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 28 marca 2014 r.

Otrzymane zgłoszenia zostaną przesłane do Ministerstwa Gospodarki w Warszawie, gdzie zostaną ocenione przez powołaną do tego celu komisję, która  wybierze maksymalnie dwa najlepsze projekty w dwóch różnych kategoriach nominowane do etapu europejskiego.

Jury konkursu europejskiego przyzna również nagrodę główną inicjatywie promującej przedsiębiorczość, która zostanie uznana za najbardziej innowatorską i inspirującą w całej Europie.

 

Zapraszamy również do odwiedzin strony internetowej Komisji Europejskiej:

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_pl.htm,  

na której znajdują się aktualne informacje o Konkursie.

Formularze zgłoszeniowe prosimy składać w terminie do dnia 28 marca 2014r. na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego
Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego
Plac Teatralny 2, 87–100  Toruń

z dopiskiem na kopercie Konkurs "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości"

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Departamentem Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu tel. 056 / 62 18 518;  mail:  k.szczepankiewicz@kujawsko-pomorskie.pl  

 Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy i podręcznik, w załączniku poniżej.Źródło: informacja własna
Data dodania: 2014-03-11

Załączniki:
1. info-o-konkursie-enp.pdf - rozmiar: 204,10 KB
2. zgloszenie-2014.docx - rozmiar: 104,02 KB
3. podrecznik-2014.pdf - rozmiar: 292,22 KB
» powrót