Nabór na misję gospodarczą do Danii i Szwecji dla przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej w terminie 7-11 kwietnia 2014 r.


Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza nabór na misję gospodarczą do Danii i Szwecji w terminie 7-11 kwietnia 2014 r. dla przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej, zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwszeństwo do udziału w misji mają członkowie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.
Nabór na misję gospodarczą do Danii i Szwecji dla przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej w terminie 7-11 kwietnia 2014 r.

Misja gospodarcza jest organizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

W ramach misji zaplanowana jest wizyta studyjna w jednym/dwóch przedsiębiorstwach branżowych, udział w targach Plastteknik Nordic 2014, rozmowy matchmakingowe z przedstawicielami firm z branży narzędziowo-przetwórczej.

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej (PKD sekcja C Przetwórstwo przemysłowe, dział 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych lub 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń), zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz spełniających inne kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa. Pierwszeństwo do udziału w misji mają członkowie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.

Przedsiębiorcy nie będący członkami Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, a spełniający pozostałe kryteria uczestnictwa, będą mogli wziąć udział w powyższej misji gospodarczej tylko w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych objętych preferencją.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej są finansowani w ramach pomocy de minimis.

Liczba firm objętych wsparciem: 9

Dokumenty należy przesłać korespondencyjnie (pocztą/kurierem) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora tj.:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 413
z dopiskiem na kopercie:
Rekrutacja na misję gospodarczą na misję gospodarczą do Danii i Szwecji dla przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej w terminie 7-11 kwietnia 2014 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  17 marca 2014 r. o godz. 12.00

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

 

Źródło: informacja własna
Data dodania: 2014-03-10

Załączniki:
1. nabor_kopenhaga-malmo.pdf - rozmiar: 204,13 KB
2. regulamin.pdf - rozmiar: 265,96 KB
3. zalacznik-nr-8-do-regulaminu.doc - rozmiar: 316,93 KB
4. zalacznik-nr-7-do-regulaminu.doc - rozmiar: 331,78 KB
5. zalacznik-nr-6-do-regulaminu.doc - rozmiar: 316,93 KB
6. zalacznik-nr-5-do-regulaminu.doc - rozmiar: 479,23 KB
7. zalacznik-nr-4-do-regulaminu.pdf - rozmiar: 409,13 KB
8. zalacznik-nr-3-do-regulaminu_wzor-umowy.pdf - rozmiar: 268,87 KB
9. zalacznik-nr-2-do-regulaminu.pdf - rozmiar: 288,83 KB
10. zalacznik-nr-1-do-regulaminu.doc - rozmiar: 351,23 KB
» powrót