Inkubatory, czyli wsparcie gospodarki


Milion euro jest do podziału w ogłoszonym właśnie przez zarząd województwa konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących zaawansowanego wsparcia dla biznesu. O dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego mogą się ubiegać samorządy terytorialne i ich spółki oraz działające non profit instytucje otoczenia biznesu, a także konsorcja takich podmiotów.
Inkubatory, czyli wsparcie gospodarki

Stawką jest rozwój oferty wsparcia dla przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim tej związanej            z tworzeniem inkubatorów przedsiębiorczości.

Projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji związanych z budową, rozbudową i modernizacją obiektów na potrzeby tego typu usług, jak i zakupów wyposażenia. Dofinansowanie do 70 procent wartości.

Nabór wniosków ruszy 31 marca i potrwa do 11 kwietnia. Rozstrzygnięcia we wrześniu.

Wszystkie szczegóły oraz generator wniosków i instrukcja jego wypełniania na naszym portalu
www.mojregion.eu tutaj.


Ostatnie konkursy RPO WK-P 2007-2013 możemy ogłaszać dzięki dodatkowym środkom - w wysokości 45 milionów euro – które otrzymaliśmy za sprawne wdrażanie programu.

 

Łączna wartość dodatkowej unijnej puli dla naszego regionu jest jeszcze większa – z poszerzeniem budżetu naszej części Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi 115 milionów euro. 

 

Na zdjęciu otwarty w styczniu Toruński Inkubator Technologiczny; fot. Andrzej Goiński.Źródło: Urząd Marszałkowski WK-P
Data dodania: 2014-02-14
» powrót