RPO na inwestycje przedsiębiorstw


Przedsiębiorstwa z regionu mogą ubiegać się o środki na dofinansowanie inwestycji. Do podziału jest 7 milionów euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
RPO na inwestycje przedsiębiorstw

- Tworzenie warunków dla rozwoju biznesu jest jednym z priorytetów samorządu województwa. Na wsparcie przedsiębiorczości przeznaczyliśmy co czwartą złotówkę z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli ponad ćwierć miliarda złotych. Dzięki inwestycjom w wyposażenie i infrastrukturę, firmy z naszego województwa mają szansę stać się bardziej konkurencyjne – powiedział marszałek Piotr Całbecki.

Konkurs „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw” jest adresowany do firm produkcyjnych, które zatrudniają co najmniej 30 pracowników oraz współpracują ze szkołami zawodowymi w zakresie organizacji praktyk lub staży. Zgłaszane do wsparcia projekty inwestycyjne powinny polegać przede wszystkim na wyposażeniu przedsiębiorstw w linie produkcyjne, maszyny i urządzenia, a ewentualne prace budowlane nie mogą przekraczać 20% planowanych wydatków.

Poziom dotacji jest zróżnicowany, zależny od wielkości firmy i wynosi do 70% w przypadku małych przedsiębiorstw, do 60% dla firm średnich i maksymalnie 50% dla przedsiębiorstw dużych. Efektem inwestycji powinno być też powstanie co najmniej trzech nowych miejsc pracy

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 17 do 28 marca.Szczegółowe informacje można uzyskać Głównym Punkcie Informacyjnym (Plac Teatralny 2, tel. 056 621 83 41 i 056 621 84 09) oraz w Punkcie Konsultacyjnym w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi (ul. Skłodowskiej-Curie 73, pok. 1, tel. 056 656 11 00 i 056 656 10 50).

Ogłoszenie konkursu było możliwe dzięki uzyskaniu dodatkowych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki sprawnemu inwestowaniu unijnej pomocy w poprzednich latach, otrzymaliśmy dodatkowo do rozdysponowania 115 milionów euro.


Fot. Andrzej Goiński
Źródło: informacja własna
Data dodania: 2014-02-10
» powrót