Fundusz Powiązań Kooperacyjnych


Wspieranie wspólnych inicjatyw przedsiębiorstw, organizacji badawczych oraz samorządów to zadanie powstającego w naszym regionie Funduszu Powiązań Kooperacyjnych. Urząd Marszałkowski finansuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oficjalna inauguracja przedsięwzięcia odbyła się 30 stycznia w Toruńskim Parku Technologicznym
Fundusz Powiązań Kooperacyjnych

- Współpraca w ramach klastrów i innych powiązań kooperacyjnych wzmacnia konkurencyjność tworzących je firm, instytucji i organizacji. Czujemy się odpowiedzialni za wspieranie tego typu przedsięwzięć. Kreowanie współpracy świata nauki i świata gospodarki powinno zaowocować wzrostem potencjału gospodarczego województwa i poprawą poziomu życia mieszkańców – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Projekt „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie   kujawsko-pomorskim” będzie realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego (lider) i Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji (partner). Zadaniem operatora funduszu będzie kompleksowa obsługa projektodawców aplikujących o bezzwrotne dotacje – przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji badawczych.

Wsparcie trafi na realizację dwóch typów przedsięwzięć:

  • I etap - działań związanych z powstawaniem i rozwojem wzajemnej współpracy przedsiębiorstw z regionu prowadzących do powstania strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego (w tym klastra). Maksymalna wysokość wsparcia to 100 tysięcy złotych,
  • II etap - projektów wynikających bezpośrednio ze strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego (w tym klastra), w tym: tworzenie platform przekazu w obszarze nowych technologii; wdrożenie wyników prac w działalności gospodarczej; pozyskanie nowych odbiorców wytwarzanych produktów lub oferowanych usług; udział              w misjach gospodarczych i targach międzynarodowych oraz przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych. Maksymalna wysokość wsparcia to 3 miliony złotych.

Nowością w procesie oceny wniosków, zastosowaną po raz pierwszy w regionie kujawsko-pomorskim, będzie tzw. panel ekspertów, w trakcie którego wnioskodawcy będą mogli osobiście zaprezentować koncepcję wspólnych przedsięwzięć planowanych do  sfinansowania ze środków funduszu. Eksperci ocenią m.in. wpływ powiązania kooperacyjnego na rozwój gospodarczy województwa i podniesienie poziomu innowacyjności regionu. 

Inauguracja działalności Funduszu Powiązań Kooperacyjnych połączona z uroczystością podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia, odbyła się 30 stycznia podczas seminarium w Toruńskim Parku Technologicznym                z udziałem członka zarządu województwa Michała Korolki. 

W seminarium wzięli udział przedstawiciele klastrów z branży ICT oraz medycznej, którzy zaprezentowali własne doświadczenia i korzyści płynące z podejmowania wspólnych inicjatyw. W trakcie spotkania zostały przedstawione również warunki uzyskania wsparcia w ramach funduszu oraz zasady tworzenia dokumentów strategicznych dla klastrów.

Całkowita wartość projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” to 21,4 miliona złotych. Nabór wniosków o wsparcie ruszy w lutym.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

fot. Wojtek Szabelski/Freepress.pl
Źródło: informacja własna
Data dodania: 2014-01-31
» powrót