Rada Ministrów przyjęła nowe zasady udzielania wsparcia inwestorom


Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski to główny cel uchwały zmieniającej „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”. Dokument przygotowany przez MG, Rada Ministrów przyjęła 13 sierpnia 2013 r.
Rada Ministrów przyjęła nowe zasady udzielania wsparcia inwestorom

Rozwiązania zaakceptowane przez RM dadzą szansę na skorzystanie z pomocy większej liczbie zarówno polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Dzięki temu wzrośnie ich innowacyjność i konkurencyjność na arenie międzynarodowej, a nasz kraj stanie się atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji.
Najważniejszą zmianą zaproponowaną w „Programie” jest obniżenie parametrów przyznawania wsparcia znaczącym projektom z 1 mld zł kosztów kwalifikowanych i 500 miejsc pracy do poziomu 750 mln zł i 200 miejsc pracy. Dopuszczalna będzie również kwota 500 mln zł przy stworzeniu 500 etatów.
Ponadto Ministerstwo Gospodarki zaproponowało:
- zwiększenie o 4 proc. wsparcia dla projektów znacznie przewyższających minimalne parametry określone w „Programie”.
- obniżenie minimalnych kosztów inwestycji z 3 mln zł do 1,5 mln zł dla sektora badawczo-rozwojowego
- wsparcie projektów B+R z tytułu kwalifikowanych kosztów inwestycji o wartości co najmniej 10 mln zł i tworzącej minimum 35 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem

Pełen tekst informacji:http://www.mg.gov.pl/node/18920

oprac: Marek Ryłow K-P COI
 Źródło: Ministerstwo Gospodarki
Data dodania: 2013-08-14
» powrót