Komunikat PARP-u o udzieleniu wsparcia dla wdrażania CSR


12 sierpnia br. PARP ogłosił komunikat w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz zamieścił na stronie internetowej listy rankingowe wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia wg województw.
Komunikat PARP-u o udzieleniu wsparcia dla wdrażania CSR

Wśród 53 firm z Polski,  w naszym regionie wsparcie uzyskają trzy firmy:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OPTYMEX Sp. z o.o. z Wudzynia koło Bydgoszczy działające w branży drzewnej
-
Agencja Ochrony Osób i Mienia Taurus s.c. z Chełmży
- RBBiMOS TARTAN Jacek Kuś z Bydgoszczy.  Firma specjalizuje się w dostawach i montażu specjalistycznego sprzętu dla klubów sportowych, sal gimnastycznych, siłowni, fitness-klubów oraz przychodni rehabilitacyjnych.

Urząd Marszałkowski aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu śwadomości CSR wśród firm sektora MŚP. W lipcu uczestniczyliśmy w spotkaniach w związku z odbywającą się Akademią Letnią Fundacji Sendzimira pod nazwą “Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Toruń 2013”, w ramach projektu „Zrównoważony rozwój biznesu”.

Dzięki współpracy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego  z międzynarodowym gronem uczestników, możliwe było przygotowanie raportu o stanie CSR wraz z propozycjami działań promujących zagadnienie CSR wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Raport udostępniamy na stronach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora (link poniżej).

 

Firmom, które uzyskały wsparcie gratulujemy, jednocześnie zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w procesie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wśród naszych przedsiębiorców.

  

Pełna lista rankingowa:

http://csr.parp.gov.pl/files/74/455/456/17379.pdf


oprac: Marek Ryłow K-P COI
Źródło: PARP
Data dodania: 2013-08-14

Załączniki:
1. promocja-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-wsrod-msp-polish01.pdf - rozmiar: 737,16 KB
» powrót