Raport "Akademii Letniej" Fundacji Sendzimira o CSR w Regionie


W dniach 22-26 lipca w regionie odbyły się międzynarodowe warsztaty Fundacji Sendzimira pn. Akademia Letnia “Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Toruń 2013”, przeprowadzone w ramach projektu „Zrównoważony rozwój biznesu”.
Raport "Akademii Letniej" Fundacji Sendzimira o CSR w Regionie
W następstwie tych warsztatów, Fundacja Sendzimira sporządziła raport  Akademii Letniej „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2013”, który ma za zadanie usprawnić promocję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego był jednym z adresatów raportu.
Międzynarodowa grupa uczestników, starała się dokonać analizy bieżącej sytuacji promocji CSR wśród MŚP w naszym regionie.
W 2011 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła projekt „Zwiększenie Konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu”. Jest to ogólnopolski projekt, który ma za zadanie poszerzenie pojęcia CSR wśród przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich, Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Program składa się z trzech etapów. Z informacji Urzędu Marszałkowskiego wynika, że zainteresowanie tematem CSR jest niskie co może  być spowodowane niedostateczną promocją spotkań.

Międzynarodowa grupa uczestników Akademii Letniej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii oraz Polski, która uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, w Departamencie Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego, proponuje kilka rekomendacji, które mają na celu zwiększenie świadomości na temat CSR oraz usprawnienie promocji tego pojęcia:

·         Przeprowadzenie ankiet wśród firm sektora MŚP,
·         Sporządzenie broszur informacyjnych,
·         Utworzenie strony internetowej z bazą dobrych praktyk,
·         Konkursy z nagrodami,
·         Proponowanie właścicielom MŚP podzielenia się swoim doświadczeniem,
·         Włączenie informacji dot. CSR do szkoleń i warsztatów o pokrewnej tematyce,
·         Misje gospodarcze do przedsiębiorstw aktywnych w dziedzinie CSR,
·         Oferowanie wsparcia dla firm zainteresowanych CSR,
·         Priorytet w kontaktach z inwestorami dla firm aktywnych w sferze CSR.

Znajomość dobrych praktyk CSR wśród MŚP w Polsce jest na niskim poziomie. Spowodowana może być brakiem akcji promocyjnych skierowanych do tej grupy. Rozwiązania wymienione powyżej powinny stać się częścią spójnej strategii mającej na celu promowanie systematycznego podejścia do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

W badaniach, oprócz Urzędu Marszałkowskiego brały udział firmy z regionu: 
Bydgoszcz - Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oraz HORUS Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp z. o.o.
Toruń - Neuca oraz Regionalny Związek Pszczelarzy

Uczestnikami projektu z udziałem Urzędu Marszałkowskiego byli:
Lada Bauer - Chorwacja
Kristina Maunaga - Bośnia i Hercegowina
Katerina Bozhinova - Bułgaria

Natalia Walczak i Michał Malinowski - Polska

Pełen raport znajduje się w załączniku poniżej.

oprac. Anna Kwiatkowska

 

 Źródło: opracowanie własne
Data dodania: 2013-08-05

Załączniki:
1. promocja-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-wsrod-msp-polish.pdf - rozmiar: 737,16 KB
» powrót