Bepłatne spotkanie informacyjne „Pułapki i błędy w polsko-niemieckich umowach handlowych”


Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Toruniu, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym: „Pułapki i błędy w polsko-niemieckich umowach handlowych” Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2013 r., w godz. 8.30-14.00 w Hotelu City w Bydgoszczy (ul. 3 Maja 6, sala B na parterze). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Bepłatne spotkanie informacyjne „Pułapki i błędy w polsko-niemieckich umowach handlowych”
ORGANIZATORZY

·     Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu,
·      Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.,
·      Bydgoski Klaster Przemysłowy. Partnerem merytorycznym spotkania jest Kancelaria bnt Rechtsanwälte w Norymberdze.  

ADRESACI SPOTKANIA
Spotkanie informacyjne „Pułapki i błędy w polsko-niemieckich umowach handlowychdedykowane jest polskim eksporterom z różnych branż, na co dzień współpracującym
z kontrahentami z Republiki Federalnej Niemiec oraz planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej na tym rynku. 
  

PROWADZĄCY
Spotkanie poprowadzi mec. Mirosław Szymaszek, reprezentujący Kancelarię bnt Rechtsanwälte w Norymberdze, która wchodzi w skład grupy doradczej bnt. Prowadzący ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Monasterze (Münster) i uzyskał uprawnienia adwokackie w Niemczech. Zawodowo doradzał najpierw niemieckim inwestorom w zakresie różnych zamierzeń inwestycyjnych na terenie Polski. Od dłuższego czasu punktem ciężkości pracy mec. Szymaszka jest doradztwo w zakresie prawa niemieckiego na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech lub w Polsce, którzy zamierzają rozszerzyć swoją działalność gospodarczą na ten rynek. Mecenas Szymaszek dzięki swojej gruntownej znajomości zarówno systemu prawa niemieckiego jak i polskiego jest szczególnie przygotowany do kształtowania stosunków umownych, które swoim zasięgiem przedmiotowym lub podmiotowym dotyczą obszarów zarówno Niemiec jak i Polski.  

TEMATYKA
Uczestnicy spotkania poznają odpowiedzi na pytania nasuwające się przy konstruowaniu umów z niemieckimi partnerami handlowymi: Jak uchronić się przed pułapkami kryjącymi się w umowach? Jakich nie popełnić w nich podstawowych błędów? W tym celu prowadzący dokona praktycznej analizy przykładowych stanów faktycznych (kazusów), na podstawie których zostaną omówione typowe zagadnienia prawne pojawiające się w polsko-niemieckim obrocie prawnym, zwracając przy tym m.in. uwagę na niemieckie zwyczaje handlowe, typowe klauzule oraz ogólne warunki umów stosowane przy zawieraniu polsko-niemieckich umów handlowych. 

PROGRAM
Program w załączeniu.  

ZGŁASZANIE UDZIAŁU
Ze względu na uwarunkowania organizacyjne uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 5 czerwca 2013 r. w biurze Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Toruniu, u p. Joanny Wiśniewskiej, wybierając jeden z wymienionych poniżej sposobów rejestracji:
·   na elektronicznym formularzu: https://docs.google.com/forms/d/17NfejiMwkYyjzVILTWaUEzQZSvevs9eBJiIepbugal8/viewform          
·
   wysyłając e-mail na adres:
j.wisniewska@kujawsko-pomorskie.pl,
·    telefonicznie: tel. 0 784 951 992 (do 30.05.2013), tel. 056 62 18 492 (od 31.05.2013). 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają eksporterzy (obecni i przyszli) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Potwierdzeniem wpisania Państwa na listę uczestników spotkania będzie e-mail odesłany przez organizatora.
 

 


Spotkanie informacyjne "Pułapki i błędy w polsko-niemieckich umowach handlowych" jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Spotkanie informacyjne jest również współfinansowane ze środków budżetu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o.   

 

Źródło: J. Wiśniewska, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Toruniu www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl  Data dodania: 2013-05-24

Załączniki:
1. program-spotk.-inf.-12.06.2013-r..pdf - rozmiar: 730,11 KB
» powrót