Polska deklasuje pod względem atrakcyjności inwestycyjnej


Polska ponownie zdeklasowała wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej - wynika z 8 edycji Ankiety Koniunkturalnej 2013 Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) przeprowadzonej we współpracy z siedmioma izbami bilateralnymi w Polsce.
Polska deklasuje pod względem atrakcyjności inwestycyjnej

W badaniu wzięło udział 151 firm, które już działają w Polsce. Polska uzyskała 4,87 punktów na 6 możliwych. Na 2. i 3. miejscu zestawienia uplasowały się Czechy z wynikiem 4,17 pkt. i Słowacja, która uzyskała 3,99 pkt. Prawie 77 proc. ankietowanych przedsiębiorstw zamierza zwiększyć lub pozostawić na niezmienionym poziomie wydatki na inwestycje w Polsce. 94 proc. respondentów zainwestowałoby w Polsce ponownie. Nadal największym atutem Polski pozostaje członkostwo w Unii Europejskiej. Zdecydowana większość respondentów bardzo wysoko ocenia polskich pracowników, doceniając ich kwalifikacje, wykształcenie akademickie, produktywność i zmotywowanie. Respondenci doceniają też jakość i dostępność lokalnych poddostawców, stabilność polityczną i społeczną oraz dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej. 

Najgorzej oceniono system i instytucje podatkowe w Polsce, administrację publiczną oraz przejrzystość w zakresie systemu zamówień publicznych.

 

fot. basketman/ freeditigalphotos.net

 

 

Źródło: PAIiIZ/AHK 24.04.2013
Data dodania: 2013-04-29
» powrót