EXPO REAL 2013 i International Outsourcing Forum 2013


Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowuje sie do promocji naszego regionu na dwóch imprezach o randze międzynarodowej: Expo Real w Monachium (7-9 października 2013 r.) oraz International Outsourcing Forum 2013 (IOF) w Reims, Francja, które odbędzie się w dniach 3-4 października 2013 r.
EXPO REAL 2013 i International Outsourcing Forum 2013

Urząd Marszałkowski  na targach Expo Real  zamierza promować region w ramach stoiska przygotowanego wspólnie z przedstawicielami jednostek samorządu z województwa. Promocja odbywać się będzie poprzez indywidualne rozmowy z przedstawicielami firm zagranicznych i instytucji zrzeszających przedsiębiorców, przedstawicielami wybranych regionów zagranicznych oraz poprzez multimedialne prezentacje walorów inwestycyjnych regionu w językach niemieckim i angielskim.
Do promocji wykorzystane zostaną materiały promocyjne z regionu oraz broszury i publikacje z gmin i miast województwa dotyczące tematyki inwestycji, gospodarki i turystyki. 
 Udział w targach inwestycyjnych Expo Real  jest doskonałym instrumentem promocji   potencjału gospodarczego, atrakcyjności inwestycyjnej oraz ofert inwestycyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, w tym jego wiodących centrów przemysłowych, kulturalnych i edukacyjnych. W edycji targów, które odbyły się w 2012 roku uczestniczyli przedstawiciele regionów, miast i międzynarodowych wystawców z  71 krajów.  Targi Expo Real w Monachium stały się miejscem spotkań dla podmiotów instytucjonalnych zainteresowanych inwestowaniem w obiekty przemysłowe, biurowe i inne nieruchomości. Oprawę targów stanowią liczne konferencje, seminaria, panele dyskusyjne oraz  prelekcje, w trakcie których prezentowane są różnorodne aspekty dotyczące perspektyw rynku nieruchomości, jak również  oferty tematyczne dotyczące zarówno rynku lokali mieszkalnych i biurowych, jak i przemysłowych, w tym kompleksowa oferta inwestycyjna.   Drugą imprezą, na której Region planuje sie zaprezentować, jest  International Outsourcing Forum, którego edycja 2013 roku odbędzie się w dniach 3-4 października, w Reims, we Francji. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń branży outsourcingowej.

Sektor BPO w naszym regionie, mimo już zrealizowanych inwestycji przez firmy działające w Bydgoszczy i Toruniu, został uznany za jedną z branż gospodarki, która posiada znaczny potencjał wzrostu. Forum w Reims stwarza okazję do zaprezentowania naszej oferty inwestycyjnej. International Outsourcing Forum (IOF) w Reims jest imprezą skierowaną do profesjonalistów z branży BPO. Od 9 lat impreza stanowi platformę komunikacji w zakresie wymiany doświadczeń, poglądów oraz rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działalności w branży BPO. 

Dwudniowy program IOF stanowi kombinację licznych warsztatów, prezentacji, dyskusji panelowych i w gronie kameralnym, prowadzonych z udziałem najwybitniejszych fachowców, przedstawicieli stowarzyszeń, konsultantów, agencji promocji i stanowi okazję do rozwiązywania problemów dotyczących outsourcingu oraz lokowania potencjalnych usługodawców.  Forum, poprzez rozbudowany system pakietów sponsorskich stanowi doskonałe miejsce prezentacji regionów zainteresowanych pozyskaniem inwestycji w zakresie outsourcingu usług.
Źródło: informacja własna
Data dodania: 2013-04-03
» powrót