Z przedsiębiorcami o eksporcie


Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zorganizowało spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców na temat eksportu. Sesja, która odbyła się w kompleksie konferencyjnym hotelu Filmar, była częścią XX toruńskiego Forum Gospodarczego odbywającego się w dniach 4-5 marca 2013r.
Z przedsiębiorcami o eksporcie

Spotkanie dedykowane było przedsiębiorcom z różnych branż, prowadzącym działalność eksportową lub importową albo planującym jej podjęcie. W programie znalazły się wystąpienia ekspertów.

W pierwszej części spotkania przedstawiono prezentację założeń projektu systemowego realizowanego przez COIE na rzecz polskich przedsiębiorców w ramach Poddziałania 6.2.1. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Druga część poświęcona została analizie uwarunkowań oraz ograniczeń formalno-prawnych dla eksportu oraz debacie na temat szans eksportowych Polski.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz ze Stowarzyszeniem Integracja i Współpraca, organizatorem Forum Gospodarczego.

Program spotkania tutaj
Więcej informacji: www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl .
Oficjalna strona 20. Forum Gospodarczego: www.forumgospodarcze.pl .

oprac. M.Ryłow WK-P COI  

Źródło: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Data dodania: 2013-03-06
» powrót