Let’s do IT(ICT) with the USA


Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Toruniu ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym „Let’s do IT(ICT) with the USA” w ramach przyjazdowej misji gospodarczej sektora ICT. Spotkanie odbędzie się 20 maja 2013 r., w godz. 11.00-17.00 w Toruniu.
Let’s do IT(ICT) with the USA

Organizatorzy. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Wydziałem Promocji i Handlu Ambasady RP (WPHI) w Waszyngtonie.

Uczestnicy. Udział w misji gospodarczej ze strony amerykańskiej wezmą: radca minister Paweł Pietrasieński - Kierownik Wydziału Promocji i Handlu Ambasady RP w Waszyngtonie, przedstawiciele amerykańskich instytucji o charakterze gospodarczym oraz ok. 8 firm z sektora IT/ICT rezydujących w Dolinie Krzemowej w USA. Spotkanie informacyjne „Let’s do IT(ICT) with the USA” dedykowane jest polskim przedsiębiorcom z sektora IT/ICT prowadzącym działalność eksportową/ importową i/ lub planującym jej podjęcie, instytucjom otoczenia biznesu oraz przedstawicielom sfery naukowej i badawczo-rozwojowej, specjalizującym się w dziedzinie teleinformatycznej.

Program. Wstępny program poniżej, w "Pliki do pobrania".

Korzyści. Wydarzenie stanowi przede wszystkim doskonałą okazją do przeprowadzenia indywidualnych rozmów z potencjalnymi zagranicznymi kontrahentami podczas planowanej polsko-amerykańskiej sesji matchmaking. Ma ona umożliwić nawiązanie relacji biznesowych w ramach współpracy handlowej, kooperacji technologicznej oraz wymiany doświadczeń w zakresie innowacyjnych rozwiązań pomiędzy przedsiębiorstwami (instytucjami) z branży teleinformatycznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego a firmami i instytucjami z Doliny Krzemowej w USA.Udział w misji to oprócz tego gwarancja pozyskania aktualnych i sprawdzonych informacji „z pierwszej ręki” o perspektywach rozwoju sektora ICT w Stanach Zjednoczonych, formalno-prawnych zasadach prowadzenia interesów                   i funkcjonowania na rynku amerykańskim oraz związanych z tym szansach i zagrożeniach dla polskich firm.

Informacje dodatkowe. Udział w spotkaniu informacyjnym „Let’s do IT(ICT) with the USA” jest bezpłatny. Spotkanie informacyjne oraz sesja b2b będą prowadzone w języku angielskim. W części spotkania poprzedzającej sesję matchmakingowej przewiduje się krótkie (3-5 minutowe) autoprezentacje w języku angielskim polskich i amerykańskich partnerów, którzy wezmą udział w indywidualnych rozmowach. (Prezentacja zawierać powinna krótką informację o profilu działalności przedsiębiorstwa, produktach/ usługach, doświadczeniu w handlu międzynarodowym oraz inne dane, które z punktu widzenia firmy warto przedstawić).

Zgłaszanie uczestnictwa. Ze względu na uwarunkowania organizacyjne uprzejmie prosimy o wstępne zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 28 lutego 2013 r. na elektronicznym formularzu, dostępnym tutaj. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzeniem wpisania Państwa na listę potencjalnych uczestników spotkania będzie e-mail odesłany przez organizatora.Na podstawie zgłoszonych oczekiwań i profili polskich firm, WPHI Ambasady RP w Waszyngtonie dokona rekrutacji amerykańskich uczestników misji. Informacja o nich zostanie przesłana do Państwa w późniejszym terminie.

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Toruniu:
- telefonicznie: 56 656 10 23,  56 656 11 63 
- mailowo:
eksport@kujawsko-pomorskie.pl.

Pliki do pobrania:  Program "Let's do IT(ICT) with the USA" (968,65 kB)Przyjazdowa misja gospodarcza „Let’s do IT(ICT) with the USA” zostanie sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt współfinansowany ze środków Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013.

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowić będą Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.  

fot. twobee / freedigitalphotos.net      Źródło: Źródło: J.Wiśniewska K-PCOIE
Data dodania: 2013-02-18
» powrót