Powstanie 280 miejsc pracy w Centrum Usług Wspólnych w Toruniu


Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego z budżetu państwa dla inwestycji firmy Itella Information Sp. z o.o. Przedsięwzięcie będzie polegać na utworzeniu Centrum Usług Wspólnych w Toruniu. Inwestycja ma być realizowana w latach 2013-2015.
Powstanie 280 miejsc pracy w Centrum Usług Wspólnych w Toruniu

Dzięki inwestycji planowane jest utworzenie 280 nowych miejsc pracy. Wstępna wartość inwestycji szacowana jest na 3 mln zł.
W ramach projektu inwestor utworzy w pełni operacyjne centrum usług outsourcingowych  Toruniu. Zakres jego działalności obejmie wsparcie biznesowe w obszarze finansowo-księgowym, podatkowym, controllingu, zarządzaniu procesami kadrowo-płacowymi oraz usług w obszarze IT. Firma planuje również nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi i akademickimi biurami karier. Zamierza aktywnie zaangażować się w program mający na celu przybliżenie studentom aktualnych wymagań rynku pracy, a także brać udział w targach pracy, oferować praktyki i szkolenia oraz organizować staże. 
Wsparcie finansowe udzielone z budżetu państwa wyniesie ponad 1 mln 442 tys. zł. Projekt będzie dofinansowany w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020.  

oprac. Marek Ryłow

 Źródło: Ministerstwo Gospodarki 18.12.2012
Data dodania: 2012-12-19
» powrót