Konferencja podsumowująca projekt „Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji”


W czwartek 13 grudnia br. o godzinie 10:00 w Hotelu Bulwar w Toruniu odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji” pn. Regionalne Forum Innowacji.
Konferencja podsumowująca projekt „Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji”
Jest to kontynuacja kilkuletniej inicjatywy Samorządu Województwa skierowana na realizację wspólnych przedsięwzięć oraz budowanie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i współpracy w ramach Regionalnego System Innowacyjności, z kluczowymi interesariuszami. Idea budowy systemu innowacji w kujawsko-pomorskim skupia się na zwiększeniu potencjału innowacyjnego regionu prowadzącego do wzrostu konkurencyjności regionalnej gospodarki.  W trakcie konferencji podsumowane zostaną pracę nad aktualizacją strategii innowacji na lata 2014 -2020 oraz omówione zostaną dobre praktyki w zakresie promowania idei innowacyjności w środowiskach społeczno-gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegółowy program …..

Więcej na stronie internetowej www.innowacje@kujawsko-pomorskie.pl

 

 

Źródło: Marta Dolecka
Data dodania: 2012-11-27

Załączniki:
1. program-konferencji.pdf - rozmiar: 435,59 KB
» powrót